„Najem lokali mieszkalnych i użytkowych w praktyce”

PROWADZĄCY: Maciej Kamiński 

TERMIN: 7 maja 2020 r., 9.30-16.30

MIEJSCE: Warszawa, Praga-Południe, Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34 PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie i podstawy prawne najmu lokali 
 • podstawy prawne najmu
 • obsługa najmu – zarządzanie czy pośrednictwo?
 • kryteria wyboru lokalu pod wynajem
 • ocena efektywności ekonomicznej inwestycji
 • obowiązki związane z profesjonalną obsługą najmu
 1. Umowa o zarządzanie najmem lokali 
 • forma i treść umowy o zarządzanie
 • istotne elementy umowy
 • terminy, zakres umowy i wyłączenia odpowiedzialności
 • obowiązki stron i dodatkowe postanowienia
 • załączniki do umowy
 • klauzule niedozwolone
 1. Umowa najmu lokalu 
 • forma i treść umowy najmu
 • istotne elementy umowy
 • terminy, zabezpieczenia i obowiązki stron
 • odpowiedzialność stron za uszkodzenia i awarie
 • zabezpieczenia (kaucja, poręczenie, gwarancja bankowa, weksel, oświadczenie o poddaniu się egzekucji)
 • załączniki do umowy
 • tryby najmu: cywilnoprawny, okazjonalny, instytucjonalny
 • obowiązek meldunkowy a najem lokalu
 • klauzule niedozwolone
 1. Weryfikacja najemców
 • wywiad i wstępna weryfikacja
 • weryfikacja zatrudnienia i dochodów
 • jakich informacji i dokumentów można wymagać od najemców?
 1. Rozliczenie najmu lokalu 
 • wstępna ocena sytuacji finansowej lokalu
 • rozliczenia mediów (składniki opłat za media, rozliczenia podzielników ciepła i kominowe dopłaty)
 • rozliczanie kaucji
 • fundusz remontowy a najem lokalu
 • rozliczenie nakładów na adaptację lokalu użytkowego
 • podatki a najem lokali (VAT, podatek dochodowy)
 1. Utrzymanie techniczne i ocena stanu technicznego 
 • źródła informacji o stanie technicznym nieruchomości (Książka Obiektu Budowlanego, przeglądy okresowe budynku)
 • weryfikacja stanu technicznego lokalu przed rozpoczęciem zarządzania
 • zużycie techniczne a zużycie użytkowe
 • rynek wtórny: luka remontowa i ocena stanu technicznego budynku

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie, przesunięcia terminu szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

CEL SZKOLENIA: 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu inwestowania w nieruchomości mieszkalne i lokale użytkowe przeznaczone na wynajem. Zajęcia prowadzone będą w formie praktycznej – konkretnych studiów przypadku omawianych w odniesieniu do przepisów prawa i uwarunkowań ekonomicznych. Przedstawione zostaną informacje z zakresu prawnych uwarunkowań zawierania umów najmu oraz o zarządzanie lokalem, oceny efektywności ekonomicznej inwestycji z uwzględnieniem nakładów remontowych i obciążeń kredytowych i podatkowych, oceny stanu technicznego nieruchomości z wykorzystaniem dokumentacji technicznej budynku oraz metod stosowanych m.in. przez rzeczoznawców majątkowych. Ponadto uczestnicy poznają tajniki weryfikacji formalnej i finansowej najemców oraz praktyczne informacje z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze zarządzania najem. 

GRUPA DOCELOWA / PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie adresowane jest do praktyków rynku nieruchomości – aktywnych inwestorów, zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami chcących rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu inwestowania i zarządzania najmem lokali mieszkalnych i użytkowych poprzez zastosowanie praktycznych narzędzi.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak wygląda proces inwestowania w lokale i zarządzanie najmem lokali z uwzględnieniem obowiązujących wymogów formalno-prawnych. Poznają praktyczne metody i narzędzia oceny efektywności ekonomicznej inwestycji, ekonomiki nieruchomości oraz oceny stanu technicznego nieruchomości. Uzyskają wskazówki dot. przygotowania niezbędnych dokumentów i procedur do zarządzania najmem oraz otrzymają kompendium wiedzy pozwalającej skutecznie przygotować firmę do zarządzania najmem.

METODY SZKOLENIOWE:

Warsztaty z wykorzystaniem case-study oraz z możliwością konsultacji.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 490 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 640 zł netto dla pozostałych uczestników.

PROMOCJA!!! Przy zgłoszeniach do 16.03.2020 r.:

  • 440 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
  • 590 zł netto dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu 1 osoby (7 godzin lekcyjnych),
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
 • serwis kawowy,
 • lunch.

Kontakt:
Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74 tel.
kom. 534 920 346

Edyta Reda
ereda@medium.media.pl
22 512 60 51

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

Redakcja miesięcznika
„Administrator i Menedżer Nieruchomości”

Grupa MEDIUM ul. Karczewska 18 04-112 Warszawa

*Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.