Obsługa techniczna budynków i przegląd nowych przepisów Prawa budowlanego od dnia 19 września 2020 r. Prawo, orzecznictwo, komentarze. Wzory dokumentów

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska 

TERMIN: 17 listopada 2020

MIEJSCE: VIZJA PARK KAMPUS, ul. Okopowa 59, Warszawa

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nowe obowiązki według specustawy o COVID-19, rozporządzeń oraz wytycznych organów, w tym GIS, GINB.
 2. Przegląd Prawa budowlanego od dnia 19 września 2020 r.
  • zmiana sposobu użytkowania legalna i nielegalna.
 3. Przeglądy techniczne obiektów budowlanych po zmianie Prawa budowlanego [od dnia 19 września 2020 r.]. Podstawa prawna – art. 62 i art. 62a pr. bud. Umowy. Wzory dokumentów.
 4. Przeglądy techniczne klimatyzatorów i systemów ogrzewania. Podstawa prawna – ustawa o charakterystyce energetycznej.
 5. Bezpieczeństwo użytkowania i bezpieczeństwo pożarowe budynków mieszkalnych. Kiedy odpowiada użytkownik lokalu?
 6. Zasady planistyki remontów. Od zaleceń pokontrolnych do:
  • zestawienia potrzeb remontów, napraw i konserwacji,
  • planów remontów, napraw i konserwacji.
 7. Prowadzenie dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów budowlanych. Dokumentacja, KOB i wpisy.

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

Może Cię zainteresuje: Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów Przegląd, konserwacja i roboty budowlane

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 25 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

  • 490 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
  • 640 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

  Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu 1 osoby,
  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
  • serwis kawowy,
  • lunch.


    Kontakt:
    Joanna Wątor
    szkolenia@medium.media.pl
    tel. 22 512 60 74 tel.
    kom. 534 920 346

    Edyta Reda
    ereda@medium.media.pl
    22 512 60 51

    Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

    Redakcja miesięcznika
    „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

    Grupa MEDIUM
    ul. Karczewska 18
    04-112 Warszawa

    *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.