Radca prawny, wspólnik w Kancelarii Derc Pałka Kancelaria Radców Prawnych s.c. w Warszawie, autor licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości, w tym artykułów publikowanych m.in. w czasopiśmie „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz w gazecie „Dziennik Gazeta Prawna” czy „Rzeczpospolita”, poświęconych problematyce ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.