* formularz danych do audytu wstępnego DARMOmodernizacja zostanie przesłany tylko do osób zarejestrowanych, które wyraziły zgodę na analizę zużycia energii w zgłoszonym budynku. Spośród wypełnionych formularzy firma EUROS ENERGY wytypuje 2 budynki, które zostaną poddane analizie podczas warsztatów. Pozostałe zgłoszenia zostaną przeanalizowane po warsztatach.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Fala Renowacji Al. Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, NIP: 7011090223 oraz Grupę MEDIUM Sp. z o.o. , ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa, nr KRS: 0000438211 w celu uczestnictwa w warsztatach oraz przesyłania Panu/Pani informacji dotyczących tego wydarzenia*


  Wyrażam zgodę na kontakt środkami elektronicznymi (na podany przez Pana/Panią adres e-mail)*


  Wyrażam zgodę na kontakt środkami tel. (na podany przez Pana/ Panią nr tel.)*


  Wyrażam zgodę na wysyłanie wiadomości dotyczących szkoleń Grupy MEDIUM Sp. z o.o.


  Wyrażam zgodę na wysyłanie newslettera marketingowego portalu administrator24.info


  * Aby wziąć udział w szkoleniu, musisz zaakceptować zgodę.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Fala Renowacji z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 89/43 w Warszawie (02-001); NIP: 7011090223. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe uczestników warsztatów, na zlecenie Stowarzyszenia Fala Renowacji, jest GRUPA MEDIUM SP. Z O.O. SP.K. z Karczewska 18, 04-112 Warszawa. Dane będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r. Reklamacje związane z obsługą zamówień usługi szkoleniowej oraz wykonaniem usługi szkoleniowej należy zgłaszać zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Grupę MEDIUM .