Obsługa techniczna budynków i przegląd nowych przepisów Prawa budowlanego od dnia 19 września 2020 r. Prawo, orzecznictwo, komentarze. Wzory dokumentów

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska 

TERMIN: Zapytaj o termin

SZKOLENIE ONLINE

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nowe obowiązki według specustawy o COVID-19, rozporządzeń oraz wytycznych organów, w tym GIS, GINB.
 2. Przegląd Prawa budowlanego od dnia 19 września 2020 r.
  • zmiana sposobu użytkowania legalna i nielegalna.
 3. Przeglądy techniczne obiektów budowlanych po zmianie Prawa budowlanego [od dnia 19 września 2020 r.]. Podstawa prawna – art. 62 i art. 62a pr. bud. Umowy. Wzory dokumentów.
 4. Przeglądy techniczne klimatyzatorów i systemów ogrzewania. Podstawa prawna – ustawa o charakterystyce energetycznej.
 5. Bezpieczeństwo użytkowania i bezpieczeństwo pożarowe budynków mieszkalnych. Kiedy odpowiada użytkownik lokalu?
 6. Zasady planistyki remontów. Od zaleceń pokontrolnych do:
  • zestawienia potrzeb remontów, napraw i konserwacji,
  • planów remontów, napraw i konserwacji.
 7. Prowadzenie dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów budowlanych. Dokumentacja, KOB i wpisy.

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

Może Cię zainteresuje: Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów Przegląd, konserwacja i roboty budowlane

CEL SZKOLENIA:

Przekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących przeglądów technicznych obiektów budowlanych w świetle znowelizowanego Prawa budowlanego. Omówienie umów i niezbędnej dokumentacji techniczno-budowlanej.

GRUPA DOCELOWA: 

Właściciele i zarządcy wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych czy samorządu terytorialnego i skarbu państwa.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Aktualizacja wiedzy na temat obsługi technicznej budynków z świetle znowelizowanego Prawa budowlanego, a także specustawy o COVID-19, rozporządzeń oraz wytycznych organów, w tym GIS, GINB.

METODY SZKOLENIOWE: 

Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu szkolenia.

KOSZT UCZESTNICTWA:

  • 490 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 392 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
  • 640 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 512 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

  Cena obejmuje:

   • udział w szkoleniu on-line 1 osoby,
   • materiały szkoleniowe do pobrania on-line,
   • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

  WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
  • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
  • głośniki lub słuchawki.


    Kontakt:
    Joanna Wątor
    szkolenia@medium.media.pl
    tel. 22 512 60 74 tel.
    kom. 534 920 346

    Edyta Reda
    ereda@medium.media.pl
    22 512 60 51

    Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

    Redakcja miesięcznika
    „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

    Grupa MEDIUM
    ul. Karczewska 18
    04-112 Warszawa

    *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.