Zarząd wspólnoty jako organ wykonawczy i metodyka glosowania. Prawo, orzecznictwo, komentarze

 

PROWADZĄCYEugenia Śleszyńska 

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; rejestracja od godz. 8.00)

SZKOLENIE ONLINE

 

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

 

PROGRAM

1. Wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa i zorganizowanie zarządu.
1.1. Zorganizowanie zarządu w dużej wspólnocie,
1.2. Zarząd wspólnoty w małej wspólnocie,
1.3. Zarząd wspólnoty tzw. powierzony – art. 18 ust. 1 u.w.l.

2. Zarząd jako organ wykonawczy i jego obowiązki, w tym związane z zakończeniem roku i jego rozliczeniem. Prawo, orzecznictwo.
2.1. Przyjęcie sprawozdania finansowego przez zarząd – nowe przepisy art. 52 u.o.r.
2.2. Procedowanie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania,
2.3. Czy bez uchwały można mówić o zatwierdzeniu; czy bez uchwały można rozliczyć rok i wynik finansowy?
2.4. Co zrobić ze sprawozdaniami, które nie zostały zatwierdzone w latach poprzednich?

3. Czy zarząd może podejmować decyzje bez uchwały właścicieli?
3.1. Jak rozumieć przepisy art. 21 u.w.l. i art. 22 ust.1 u.w.l.?
3.2. Czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające zwykły zarząd; czy ten podział ma zastosowanie do uprawnień firmy usługowej (art. 18 ust. 1 u.w.l.)?
3.3. Jakie sprawy wymagają podjęcia uchwał przez właścicieli lokali?

4. Rodzaje i terminy zebrań właścicieli lokali (podstawa, zasady).
4.1. Terminy zebrań obowiązkowych i nieobowiązkowych,
4.2. Obligatoryjne zebrania coroczne i ich przedmiot; czy można usprawiedliwić niezwołanie zebrania właścicieli lokali?
4.3. Zebrania fakultatywne według woli zarządu lub z wniosku właścicieli,
4.4. Czy w odniesieniu do małych wspólnot obowiązują przepisy u.w.l., w tym dotyczące zebrań?

5. Zasady organizacji zebrania, w tym rocznego. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
5.1. Przygotowanie do zebrania, przedmiot zebrania i kto ma uczestniczyć; lista właścicieli, tzw. rejestr właścicieli – czy jest aktualny?
5.2. Jak prawidłowo zorganizować zebranie właścicieli lokali według u.w.l.?
5.3. Podmiot zwołujący zebranie – zarząd wspólnoty,
5.4. Czy zwołać na zebranie spadkobierców właścicieli?
5.5. Termin i treść zawiadomienia o zebraniu.

6. Pierwsze procedury na zwołanym zebraniu. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
6.1. Prowadzący zebranie, a inne osoby obsługujące; protokół z zebrania i inne dokumenty,
6.2. Lista właścicieli i ich identyfikacja; identyfikacja pełnomocników właścicieli (forma, treść, ważność pełnomocnictwa),
6.3. Porządek zebrania; czy można zmienić ustalony w zawiadomieniu o zebraniu porządek zebrania i kiedy,
6.4. Skutki wadliwego zwoływania na zebranie i wadliwej listy.

7. Podstawa prawna podejmowania uchwał w różnych trybach.
7.1. Co to jest złożenie „głosu” w rozumieniu przepisów i orzecznictwa?
7.2. Tryby głosowania, w tym tryb głosowania „jeden na jeden”,
7.3. Jak się głosuje, gdy lokal jest przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych?
7.4. Jak się głosuje, gdy lokal jest przedmiotem współwłasności łącznej?

8. Metodyka głosowania – organizacja głosowania indywidualnie obiegiem – regulaminy.
8.1. Zasada ogólna zbierania głosów, kto i kiedy je zbiera, i czy ustalił jak?
8.2. Głosowanie na kartach do głosowania, a regulamin,
8.3. Głosowanie elektroniczne,
8.4. Jak i kiedy liczyć głosy, kto je liczy, kiedy jest koniec terminu głosowania?

9. Powiadomienie właścicieli o treści podjętych uchwał; kiedy powiadomić.

10. Prawo właściciela do zaskarżenia uchwały, jakie zarzuty może podnosić właściciel lokalu oraz w jakim terminie. Czy zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu? Prawo, orzecznictwo, praktyka. Kiedy uchwała właścicieli lokali jest niezgodna z prawem, kiedy jest sprzeczna, kiedy jest prawnie bezskuteczna? Kiedy procedowane uchwały nie istnieją?

 

METODY SZKOLENIOWE

Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

KOSZT UCZESTNICTWA

540 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
690 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu online 1 osoby,
  • materiały szkoleniowe do pobrania online,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
  • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

 

Kontakt:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

 

Zapraszamy również do lektury książki!

 

Redakcja miesięcznika
„Administrator i Menedżer Nieruchomości”

Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

*Grupa MEDIUM posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Grupę MEDIUM do wpisu jej do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.