Nowy ład podatkowy a zarządzanie nieruchomościami

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska 

TERMIN: 18 stycznia 2022

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; od godz. 8.30 rejestracja)

SZKOLENIE ONLINE

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Główny kierunek zmian NOWEGO ŁADU PODATKOWEGO. Nowe przepisy i rygory wobec podatnika i płatnika
 2. Ewidencja wspólnoty jako księga podatkowa – doprecyzowanie przepisów. Jak przystosować ewidencje i sprawozdawczość finansową do nowych przepisów?
 3. Wspólnota jako podmiot zatrudniający i jako płatnik składek
  3.1. Rewolucyjne zmiany w obowiązkach płatnika według ustawy PDOF
  3.2. Rewolucyjne zmiany w obowiązkach płatnika według ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz według ustawy o świadczeniach zdrowotnych
  3.3. Dlaczego od nowego roku będzie odpowiadał wyłącznie płatnik?
  3.4. Jakie będą skutki dla płatnika zaniżenia składek albo nielegalnego zatrudnienia?
  3.5. Nowe przepisy o składkach zdrowotnych
  3.6. Jak i kiedy płacić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne po nowemu?
 4. Czy wspólnota jako podmiot zatrudniający osobę fizyczną podlega przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych? Nowe obowiązki
 5. Zmiany przepisów ustawy VAT, nowe limity w mechanizmie podzielonej płatności MPP oraz nowe obowiązki nabywcy towarów i usług. Rygory i sankcje w różnych ustawach
  5.1. Biała lista i obowiązki wspólnoty jako nabywcy
  5.2. Mechanizm podzielonej płatności MPP [obligatoryjny i fakultatywny] po zmianach – nowe limity
  5.3. Kto odpowiada – nabywca czy sprzedawca?
  5.4. Wielostronne rygory naruszenia ustawy
 6. Obowiązki wspólnoty jako zwykłego, niezarejestrowanego podatnika
  6.1. Jak dokumentuje się sprzedaż, jak się fakturuje?
  6.2. Jak prowadzi się ewidencję sprzedaży?
  6.3. Wspólnota a zwolnienie podmiotowe od podatku VAT
  6.4. Warunki korzystania ze zwolnienia przedmiotowego [rozp. MF z 20 grudnia 2013 r.]
  6.5. Czy wspólnota powinna się zarejestrować jako podatnik VAT czynny? Orzecznictwo NSA i interpretacje KIS
 7. Nowe obowiązki wspólnoty jako podatnika VAT czynnego po zmianie ustawy VAT
  7.1. Fakturowanie i refakturowanie
  7.2. Warunki wystawienia faktur korygujących, nowe obowiązki
  7.3. Faktury korygujące wystawione w danym roku i po roku
  7.4. Odliczenia podatku naliczonego po nowemu
  7.5. Jak prowadzić ewidencję?
  7.6. JPK-VAT po nowemu
  7.7. GTU w ewidencji
  7.8. Rygory i sankcje
 8. Specyfika rozrachunków z tytułu pośrednictwa wspólnoty w dostawie mediów. Prawo, orzecznictwo, praktyka, interpretacje podatkowe. Nowe obowiązki po zmianie art. 45a prawa energetycznego a warunki ustalani opłat i ich rozliczeń
 9. Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a nowe obowiązki wspólnoty jako podatnika tego podatku
  9.1. Przychody podatkowe i KUP według orzecznictwa
  9.2. Jak ustalać dochód podatkowy?
  9.3. Jak ustalać dochód na źródle wolnym od podatku?
  9.4. Źródło wolne od podatku dochodowego GZM według orzecznictwa, a pułapki podatkowe
  9.5. Korekta rozrachunku w zw. z art. 25 ust. 4 ustawy
  9.6. Zeznanie podatkowe CIT-8 i jego korekta
  9.7. Czy do złożonego CIT-8 trzeba było załączyć sprawozdanie finansowe?
 10. Odpowiedzialność podatnika podmiotu za zobowiązania podatkowe oraz za prowadzenie ewidencji podatkowych – kto odpowiada zarząd wspólnoty, czy księgowy firmy usługowej?
 11. Warunki świadczenia obsługi księgowo-podatkowej przez firmę usługową, według PKWIU 2015 i innych ustay. Obowiązki księgowego według ustawy AML

 

METODY SZKOLENIOWE: 

Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting. 

KOSZT UCZESTNICTWA 

 • 490 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 640 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu on-line 1 osoby,
  • materiały szkoleniowe do pobrania on-line,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
  • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
  • głośniki lub słuchawki.


   Kontakt:
   Joanna Wątor
   szkolenia@medium.media.pl
   tel. 22 512 60 74 tel.
   kom. 534 920 346

   Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

    

   Polecamy również NOWOŚĆ WYDAWNICZĄ

    

   Redakcja miesięcznika
   „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

   Grupa MEDIUM
   ul. Karczewska 18
   04-112 Warszawa

   *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.