Eugenia Śleszyńska

Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu wykładów, w tym na studiach podyplomowych, a także szkoleń, konferencji i seminariów dla różnych podmiotów, w tym dla zarządców
nieruchomości. Autorka wielu publikacji oraz książek o tematyce
prawnej, podatkowej i finansowej podmiotów działających na rynku
nieruchomości.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>

 

Michał Substyk

Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą, m.in. w zakresie zarządzania nieruchomościami, w tym przede wszystkim wspólnotami mieszkaniowymi. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>

 

Witold Malinowski

Inżynier mechanik/elektronik, licencjonowany zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami. Zawodowo, jako przedsiębiorca, jest związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, mieszkaniowymi i publicznymi. Zaangażowany w działalność szkoleniową, zwłaszcza w zakresie technicznego utrzymania obiektów i zapewnienia bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>

 

Stella Brzeszczyńska

Prawnik i doradca podatkowy. Prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego, która specjalizuje się w obsłudze rynku nieruchomości. Jest doświadczonym wykładowcą, prowadzi wykłady na SGH oraz liczne szkolenia dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz dla zarządców nieruchomości.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>

 

Grzegorz Abramek

Prawnik i członek Rady Nadzorczej Unii Spółdzielców Mieszkaniowych. Współpracuje z Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych oraz z regionalnymi związkami rewizyjnymi w Krakowie, Lublinie i Toruniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa KUL. Licencjonowany zarządca nieruchomości.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>

 

Piotr Pałka

Radca prawny, wspólnik w Kancelarii Derc Pałka Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie, autor licznych publikacji z zakresu prawa spółdzielczego, w tym artykułów publikowanych m.in. w czasopiśmie „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz w gazetach „Dziennik Gazeta Prawna” czy „Rzeczpospolita”. Prowadzi obsługę prawną wielu spółdzielni mieszkaniowych.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>

 

Krystyna Królewiak-Ciechanowska

Z wykształcenia prawnik – radca prawny prowadząca własną kancelarię. Specjalista w zakresie prawa mieszkaniowego oraz windykacji i egzekucji należności. Od około dwudziestu lat wykładowca i prelegent na szkoleniach. Współpracuje m.in.: z Krajowym Związkiem Rewizyjnym, Regionalnymi Związkami Rewizyjnymi oraz Krajową Radą Spółdzielczą, Okręgowymi Izbami Radców Prawnych i Notariuszy. Autorka publikacji z zakresu prawa spółdzielczego i mieszkaniowego.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>

 

Maciej Kamiński

Zarządca nieruchomości, trener z ponad 9-letnim doświadczeniem.
Wykładowca akademicki, doktorant na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Autor licznych publikacji z zakresu praktycznych i prawnych aspektów zarządzania nieruchomościami, m.in.: podręcznika „Zarządzanie najmem lokali w praktyce” (2019).

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>

 

Piotr Żołądkowski

Rzecznik Prasowy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych. Praktyk Public Relations z ponad 20-letnim doświadczeniem. Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Trener Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Lublinie.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>


Grzegorz Leśniewski

Konsultant i specjalista w dziedzinie ochrony danych osobo­wych, dyrektor zarządzający pionem inspektorów ochrony danych w PDP Group Sp. z o.o. – firmie doradczej założonej przez wieloletniego inspektora Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Aktywny uczestnik kampanii budujących świadomość w obszarze bezpieczeństwa informacji, w tym w obszarze ochrony danych osobowych.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>

 

Andrzej Rajkiewicz

Specjalizuje się w zagadnieniach finansowania termomodernizacji budynków, autor szeregu publikacji w tej dziedzinie. Związany z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A. od 1997 roku, gdzie koordynuje dział audytingu energetycznego oraz kieruje projektami współpracy międzynarodowej.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>


Marian Banacki

Prezes zarządu Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych, członek zarządu Polskiej Federacji Zarządców Administratorów i Właścicieli, prezes zarządu Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania nieruchomościami.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>

 

Andrzej Bondyra

Specjalizuje się w zagadnieniach finansowania termomodernizacji budynków, autor szeregu publikacji w tej dziedzinie. Związany z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A. od 1997 roku, gdzie koordynuje dział audytingu energetycznego oraz kieruje projektami współpracy międzynarodowej.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>

 

Wojciech Jan Konieczny

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej, zarządca nieruchomości legitymujący się państwową licencją zawodową nr 14587. Organizator certyfikowanych wykładów w ramach zgłaszanych do Ministerstwa Infrastruktury szkoleń z doskonalenia zawodowego zarządców nieruchomości. Uprawniony przez Polską Federację Zawodów Nieruchomościowych do prowadzenia praktyk zawodowych dla studentów.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>

 

Elżbieta Liberda

Radca prawny, inwestor. Właścicielka kancelarii radcy prawnego, biura nieruchomości i spółek inwestycyjnych. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, udziałach, trudnych nieruchomościach, podziale majątku i spadków. Wykłada w Polskiej Akademii Nauk, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na studiach MBA Nieruchomości uczelni ASBIRO. Ekspert prawny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz konsultant Stowarzyszenia Mieszkanicznik.

Dowiedz się więcej o prowadzącej >>