Zakres tematyczny kursu wynika z celów, jakie wyznaczyli liderzy projektu.

Założyli oni, że kurs: 

 • zwiększy świadomość zarządców nieruchomości związaną z koniecznością poprawy warunków bytowania mieszkańców domów wielorodzinnych;
 • poprawi wykorzystanie istniejących i przyszłych instrumentów finansowego wsparcia głębokiej modernizacji budynków wielorodzinnych i innych;
 • częściowo wypełni Sektorową Ramę Kwalifikacji w Sektorze Nieruchomości w zakresie zarządzania klimatem w budynkach i ich otoczeniu. 

 

  1. Zagadnienia ogólne

  1.1. Ochrona klimatu w sektorze nieruchomości

  1.2. Modele biznesu zarządcy nieruchomości w procesie modernizacji budynków – spółdzielnie energetyczne i inne formy

  1.3. Wymagania prawne dotyczące modernizacji budynków i poprawy ich otoczenia

  2. Analizy techniczne

  2.1. Analiza stanu technicznego budynku i jego otoczenia z punktu widzenia ograniczania zużycia energii przez budynek i jego użytkowników oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko i klimat

  2.2. Materiały i źródła energii przyjazne dla środowiska

  3. Planowanie, podejmowanie decyzji

  3.1. Uczestnicy procesu modernizacji – sposoby komunikacji, kompetencje, podział zadań

  3.2. Zarządzanie ryzykiem

  3.3. Koncepcja i planowanie modernizacji

  3.4. Procedury udzielania zamówień wykonawcom i bankom na finansowanie

  4. Finansowanie projektu „klimatycznej” modernizacji budynku

  4.1. Programy krajowe

  4.2. Programy międzynarodowe

  4.3. Kredyty i środki własne

  4.4. Inne źródła (np. ESCO)

  4.5. Opłacalność ekonomiczna i ekologiczna inwestycji – praktyczne narzędzie

  5. Wdrożenie  i realizacja projektu modernizacji

  5.1. Podstawy zarządzania projektem – nadzór, sterowanie jego przebiegiem,  kontrola

  5.2. Odbiór usług

  5.3. Ocena wyników

  5.4. Zarządzanie klimatem w budynku i jego otoczeniu po zakończeniu modernizacji

  6. Działania uzupełniające

  6.1. Współpraca z mieszkańcami

   

  Łącznie 24 godziny edukacyjne, w tym: 

  • 5 godzin – zagadnienia techniczne
  • 6 godzin – zagadnienia finansowe
  • 11 godzin – zagadnienia z zakresu zarządzania
  • 2 godziny – zagadnienia prawne