Wieloletni wykładowca specjalizujący się, zgodnie z wyższym wykształceniem uniwersyteckim, w tematyce rynku nieruchomości, w tym także w zakresie ekonomiki budownictwa i specyfiki różnych podmiotów rynku nieruchomości – i w tym zakresie doradca rynku nieruchomości. Wykładowca posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów, w tym na studiach podyplomowych, a także szkoleń, konferencji i seminariów dla różnych podmiotów, w tym dla zarządców nieruchomości.

Autor wielu publikacji dotyczących aspektów prawnych, podatkowych i finansowych podmiotów działających na rynku nieruchomości, w tym wspólnot mieszkaniowych, oraz książek:

  • „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”,
  • „Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”,
  • „Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”,
  • „Nieruchomości, zagadnienia prawne i zarząd”.

Książki dostępne są w Księgarni Technicznej.

Szkolenia:

Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej za rok 2022 oraz rozliczanie wyniku finansowego

Nowe zasady prowadzenia KOB i dokumentacji techniczno-budowlanej

Obowiązki wspólnoty wobec US i wobec ZUS-u

Koszty zarządu nieruchomością wspólną – prawo, orzecznictwo, komentarze

Nowości w Prawie budowlanym oraz nowe obowiązki w prowadzeniu dokumentacji techniczno-budowlanej