Zapytaj o najbliższy termin Bezpieczeństwo pożarowe w eksploatowanych budynkach mieszkalnych

Zapytaj o najbliższy termin –  Zasady przeprowadzania przeglądów technicznych obiektów oraz zasady wpisów do KOB

Zapytaj o najbliższy termin – Roboty budowlane w obiektach po zmianie prawa

Zapytaj o najbliższy termin – Rozliczanie kosztów ciepła i wody w praktyce

Zapytaj o najbliższy termin Warunki zatwierdzenia sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej oraz jej zeznania podatkowego CIT-8 – po zmianie prawa

Zapytaj o najbliższy termin Najem nieruchomości mieszkalnych

Zapytaj o najbliższy termin Rozliczanie kosztów ciepła i wody w praktyce 

Zapytaj o najbliższy termin Ewidencja rachunkowa wspólnoty i przygotowanie do zamknięcia roku

Zapytaj o najbliższy termin – Prawne i praktyczne aspekty odsunięcia dewelopera od zarządzania nieruchomością wspólną we wspólnocie mieszkaniowej 

Zapytaj o najbliższy termin – Działalność Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zapytaj o najbliższy terminNowe zasady przeglądów technicznych obiektów budowlanych oraz prowadzenia KOB

Zapytaj o najbliższy termin – Działania prawnie dozwolone i bezskuteczne we wspólnocie mieszkaniowej

Zapytaj o najbliższy termin – Windykacja i ochrona danych osobowych

Zapytaj o najbliższy termin Ochrona przeciwpożarowa użytkowanych obiektów budowlanych a nowe obowiązki po zmianie prawa

Zapytaj o najbliższy termin – Wybór optymalnej metody i opracowanie poprawnego regulaminu rozliczania mediów – edycja 2023

Zapytaj o najbliższy termin – Zarządzanie najmem lokali – aspekty praktyczne dla zarządców nieruchomości

Zapytaj o najbliższy terminOcena nowelizacji oraz zmian Prawa budowlanego i innych ustaw

Zapytaj o najbliższy termin – Rola świadectw charakterystyki energetycznej w praktyce zarządzania nieruchomościami

Zapytaj o najbliższy termin – Od KOB do e-KOB

Zapytaj o najbliższy termin – Podatki i składki 2023 – w warunkach wspólnoty mieszkaniowej

Zapytaj o najbliższy termin – Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w 2023 roku

Zapytaj o najbliższy termin – Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej za rok 2022 oraz rozliczanie wyniku finansowego

Zapytaj o najbliższy termin – Jak zlikwidować bariery architektoniczne w budynku? Nowa winda w ramach programu „Dostępność Plus”

Zapytaj o najbliższy termin – Warsztaty wyboru optymalnej metody i opracowanie poprawnego regulaminu rozliczania mediów

Zapytaj o najbliższy termin Nowe zasady prowadzenia KOB i dokumentacji techniczno-budowlanej

Zapytaj o najbliższy termin Gaz płynny (LPG) – pewne źródło energii na niepewne czasy [darmowy webinar]

Zapytaj o najbliższy termin Obowiązki wspólnoty wobec US i wobec ZUS-u

Zapytaj o najbliższy termin  Koszty zarządu nieruchomością wspólną – prawo, orzecznictwo, komentarze

Zapytaj o najbliższy termin Nowości w Prawie budowlanym oraz nowe obowiązki w prowadzeniu dokumentacji techniczno-budowlanej

Zapytaj o najbliższy termin  Rozliczanie kosztów mediów – metoda, interpretacje, regulaminy

Zapytaj o najbliższy termin Inwentaryzacja fundamentem zarządzania, kontrole okresowe i prowadzenie KOB

Zapytaj o najbliższy termin Zarządzanie najmem lokali – aspekty praktyczne dla zarządców nieruchomości

Zapytaj o najbliższy termin  Zeznanie podatkowe CIT-8 w praktyce wspólnot mieszkaniowych

Zapytaj o najbliższy termin Jak efektywnie korzystać z nowych przepisów dot. rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych? 

Zapytaj o najbliższy termin – Rozrachunki finansowe wspólnoty mieszkaniowej z właścicielami lokali

Zapytaj o najbliższy termin – Prowadzenie KOB (książki obiektu budowlanego) oraz wymaganej dokumentacji dla budynku i budowli 

Zapytaj o najbliższy termin – Nowy ład podatkowy a zarządzanie nieruchomościami

Zapytaj o najbliższy termin – Przygotowanie spółdzielni mieszkaniowych do nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w 2021 r.

Zapytaj o najbliższy termin – Nowe zasady w polityce gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym – jak przygotować się do ich wdrożenia?

Zapytaj o najbliższy termin – Organizacja i przygotowanie Walnego Zgromadzenia w 2021

Zapytaj o najbliższy termin – Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Zapytaj o najbliższy termin – Roczne rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej z właścicielami lokali

Zapytaj o najbliższy termin – Rozrachunki spółdzielni mieszkaniowej z właścicielem lokalu wyodrębnionego

Zapytaj o najbliższy termin – Realizacja prac budowlanych w branży nieruchomości

Zapytaj o najbliższy termin – Ogrzewanie na gaz płynny – alternatywa dla osiedli bez dostępu do sieci gazu ziemnego lub ciepła systemowego

Zapytaj o najbliższy termin – Podatki i obsługa podatkowa wspólnoty mieszkaniowej – zmiany od 2021 – Eugenia Śleszyńska

Zapytaj o najbliższy termin – Metodyka planowania i sprawozdawczości finansowej wspólnoty w czasie pandemii – Eugenia Śleszyńska

Zapytaj o najbliższy termin – Metodyka obsługi technicznej obiektów budowlanych – Eugenia Śleszyńska

Zapytaj o najbliższy termin – Standardy sprawozdawczości finansowej wspólnoty mieszkaniowej – Eugenia Śleszyńska

Zapytaj o najbliższy termin – Bilans wspólnoty mieszkaniowej za rok 2020 – przygotowanie do zamknięcia roku w warunkach pandemii – Eugenia Śleszyńska

Zapytaj o najbliższy termin – Rozrachunki z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka – Eugenia Śleszyńska

Zapytaj o najbliższy termin – Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – Marian Banacki, Andrzej Bondyra

Zapytaj o najbliższy termin – Standardy rozrachunków finansowych spółdzielni mieszkaniowej pod rządem nowego prawa – Eugenia Śleszyńska

Zapytaj o najbliższy termin – Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym po zmianie prawa – jak przygotować się do wdrożenia nowych zasad? – Eugenia Śleszyńska

Zapytaj o najbliższy termin – Standardy sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej oraz rozrachunki roczne – Eugenia Śleszyńska

Zapytaj o najbliższy termin – Zasady prowadzenia Książki obiektu budowlanego 2019/2020 – po planowanych zmianach w Prawie budowlanym

Zapytaj o najbliższy termin – Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich rozwiązywanie

Zapytaj o najbliższy termin – Wspólnoty mieszkaniowe małe i duże – zarząd po zmianie prawa i według najnowszego orzecznictwa

Zapytaj o najbliższy termin – Zarządzanie najmem lokali – aspekty praktyczne dla zarządców nieruchomości

Zapytaj o najbliższy termin – Bezpieczeństwo użytkowania budynków i lokali a obowiązki władających

Zapytaj o najbliższy termin – Rozrachunki z właścicielami lokali wyodrębnionych w warunkach wspólnoty mieszkaniowej a w warunkach spółdzielni mieszkaniowej

Zapytaj o najbliższy termin – Istotne zmiany w prawie w 2019 r.

Zapytaj o najbliższy termin – Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego

Zapytaj o najbliższy termin – Procedury w zarządzaniu nieruchomością, w tym, jak skutecznie przygotować i przeprowadzić zebranie wspólnoty

Zapytaj o najbliższy termin – Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Zapytaj o najbliższy termin – Wspólnota mieszkaniowa a VAT oraz JPK – nowe szkolenie

Zapytaj o najbliższy termin – Obowiązki właściciela obiektu zabytkowego po zmianie prawa

Zapytaj o najbliższy termin – Walne zgromadzenia 2018 i zmiana statutów spółdzielni mieszkaniowych

Zapytaj o najbliższy termin – ABC Zarządu nieruchomością: zarząd własny, zlecony, powierzony, sądowy. Prawo, orzecznictwo, praktyka

Zapytaj o najbliższy termin – Rozliczenia podatkowe wspólnot i spółdzielni w 2016 roku

Zapytaj o najbliższy termin –Rewolucyjne zmiany w obowiązkach właścicieli i zarządców obiektów budowlanych