Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe dotyczące kursu – 24 marca 2023

 

Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu

W tym roku rozpocznie się w Polsce pilotażowy kurs dla zarządców z zarządzania klimatem.

Celem kursu jest:
 zwiększenie świadomości zarządców nieruchomości związanej z koniecznością poprawy warunków bytowania mieszkańców domów wielorodzinnych;
 poprawa wykorzystania istniejących i przyszłych instrumentów finansowego wsparcia głębokiej modernizacji budynków wielorodzinnych i innych;
 częściowe wypełnienie Sektorowej Ramy Kwalifikacji – Nieruchomości w zakresie zarządzania klimatem w budynkach i ich otoczeniu.

Kurs zostanie przeprowadzony w ramach projektu ”Zarządca nieruchomości jako zarządca klimatem w budynku i jego otoczeniu” finansowanego w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej EUKI. Udział w projekcie biorą organizacje współpracujące z zarządcami nieruchomości z Niemiec, Polski (lider projektu) oraz Łotwy.  

Projekt jest adresowany do zarządców zainteresowanych działalnością na rzecz energooszczędności i ekologii oraz wdrożeniami technologii energooszczędnych w istniejących budynkach mieszkalnych i komercyjnych, dofinansowywanych z unijnych programów wspierania tzw. głębokiej modernizacji.

Projektem ze strony polskiej kieruje Fundacja Poszanowania Energii we współpracy z Grupą Medium – wydawcą miesięcznika "Administrator i Menedżer Nieruchomości" i portalu administrator24.info oraz organizacje:  Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polska Federacja Rynku Nieruchomości oraz Podlaskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości.

W Polsce dwudziestogodzinny kurs pilotażowy rozpocznie się pod koniec 2021 roku, a jego uczestnikami będą osoby zrekrutowane przez organizatorów.

Kurs stały natomiast zostanie uruchomiony na przełomie 2022 i 2023 roku. Będą mogły go przeprowadzać zainteresowane organizacje branżowe, którym program non profit udostępni Fundacja Poszanowania Energii.

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe dotyczące kursu – 24 marca 2023 

Warto tu dodać, że niemiecki partner projektu – Inicjatywa na Rzecz Mieszkalnictwa dla Europy (IWO  e.V.) – we współpracy ze Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości w Niemczech (VDIV Germany) – na swoim rynku przeprowadził już kurs pilotażowy dla 170 zarządców w latach 2016-2019. Organizacja ta uzasadniała potrzebę pogłębienia wiedzy z tego zakresu, m.in. obiektywnymi potrzebami remontów budynków mieszkalnych wielorodzinnych, uwzględniającymi preferencje mieszkańców; nie w pełni wykorzystanymi instrumentami finansowania głębokiej modernizacji budynków oraz ustanowieniem europejskich celów klimatycznych.

Fundacja Poszanowania Energii ruszyła tą samą drogą, wskazując na potrzeby rynku (o 50% spadło w ostatnich latach wykorzystanie Funduszu Termomodernizacji i Remontów) i niedobór specjalistów z interdyscyplinarną wiedzą nie tylko z dziedziny zarządzania nieruchomościami, lecz także finansowania, kompensacji i amortyzacji inwestycji remontowych.

Tymczasem najważniejszymi zadaniami czy wręcz wyzwaniami, którym będzie musiała branża sprostać w ciągu najbliższych kilku lat będą te, wynikające z urbanizacji, cyfryzacji oraz europejskich celów klimatycznych.

Zachęcamy do śledzenia strony projektu CLI-MA, gdzie będą pojawiać się aktualne informacje o kolejnych etapach jego realizacji.

Więcej szczegółów na temat projektu w załączonej prezentacji.

 

Zobacz prezentację

 

Po co komu CLI-MA?

Tematyka kursu

REKRUTACJA

Partnerzy projektu