REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Kurs pilotażowy „Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu”

Czas trwania rekrutacji: 25 października – 15 listopada 2021 r.

Zasady rekrutacji:

Kurs pilotażowy „Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu” odbędzie się w dniach 10-12 stycznia 2022 roku w Warszawie w formule stacjonarnej.

Kurs pilotażowy jest przeznaczony dla aktywnych zawodowo zarządców budynków mieszkalnych wielorodzinnych posiadających min. 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w ramach projektu CLI-MA – Zarządca nieruchomości jako zarządca klimatem w budynku i jego otoczeniu",  współfinansowanego ze środków Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej EUKI i Fundacji Poszanowania Energii. 

Organizatorem kursu jest Grupa Medium Sp. z o.o., która zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe, organizuje wykłady oraz pokrywa całkowite koszty udziału w kursie (w tym wyżywienie, noclegi, koszty podróży).

Liczba miejsc jest ograniczona – do 20 osób.

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie warunków, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, który należy wypełnić najpóźniej do 15 listopada 2021 roku.

Uczestnicy kursu pilotażowego otrzymają świadectwa jego ukończenia.

 

Regulamin uczestnictwa w kursie pilotażowym