Drodzy Państwo,

Grupa Medium Sp. z o.o. jest dostawcą szkoleń zarejestrowanym w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na nasze szkolenia z Funduszy Europejskich.

Małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa mogą uzyskać od 50% do 80% dofinansowania na realizację dowolnego szkolenia z oferty Grupy Medium.

 

Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

Baza Usług Rozwojowych jest ogólnodostępną, bezpłatną stroną, która zawiera zbiór ofert usług rozwojowych (m.in. szkoleń). Organem administrującym BUR jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane na terenie całej Polski (z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego).

Ile wynosi kwota dofinansowania?

Kwoty dofinansowania są różne – mogą wynieść między 50% a 80% ceny danego szkolenia. Najczęściej jest to 50%, wyższe dofinansowanie uzyskuje przedsiębiorca spełniający dodatkowe warunki.

Kim są Operatorzy Regionalni?

Są to instytucje, które zostały wyznaczone przez samorządy województw mogących ubiegać się o dofinansowanie. Operatorzy Regionalni zajmują się przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków, a także przyznawaniem środków dla przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniami.

Jak uzyskać dofinansowanie na nasze szkolenia w 8 krokach:

Krok 1.

Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych – rejestracja.

Krok 2.

Wybierz szkolenie – nasze szkolenia w BUR.

Krok 3.

Zapytaj Operatora z Twojego województwa o wniosek na konkretne szkolenie i poziom jego dofinansowania – Lista Operatorów.

Krok 4.

Zapisz się w BUR na wybrane szkolenie i złóż wniosek u Operatora z Twojego województwa o dofinansowanie wybranego szkolenia.

Krok 5.

Podpisz umowę z Operatorem.

Krok 6.

Dokonaj przedpłaty za szkolenie organizowane przez Grupę Medium Sp. z o.o. i weź udział w szkoleniu.

Krok 7.

Wypełnij ankietę po szkoleniu w BUR.

Krok 8.

Przekaż do Operatora FV wystawioną przez Grupę Medium i pozostałe wymagane przez Operatora dokumenty poświadczające udział w szkoleniu i otrzymaj refundację.

Aktualna oferta szkoleń Grupy Medium

 

Informacje o dofinansowaniu w poszczególnych województwach