13 października 2023 Nowe zasady przeglądów technicznych obiektów budowlanych oraz prowadzenia KOB

23 października 2023 Zarząd wspólnoty jako organ wykonawczy i metodyka głosowania

24 października 2023 Najem nieruchomości mieszkalnych

7 listopada 2023 Działalność Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

21 listopada 2023 – Prawne i praktyczne aspekty odsunięcia dewelopera od zarządzania nieruchomością wspólną we wspólnocie mieszkaniowej (PROGRAM podamy wkrótce)

28 listopada 2023 Ewidencja rachunkowa wspólnoty i przygotowanie do zamknięcia roku

7 grudnia 2023 – Rozliczanie kosztów mediów – metoda, interpretacje, regulaminy (PROGRAM podamy wkrótce)

E-learning – Rola świadectw charakterystyki energetycznej w praktyce zarządzania nieruchomościami

E-kurs Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu

––

Termin podamy wkrótce Prawo wodne a rynek nieruchomości. Gospodarka wodna w obszarze usług komunalnych

Nowy termin podamy wkrótce – Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i konfliktami w pracy zarządcy nieruchomości

Nowy termin podamy wkrótce – Rozrachunki finansowe spółdzielni mieszkaniowej z właścicielami lokali po ustaniu zarządu „jak powierzonego”

 

Regulamin szkoleń

Kontakt:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

Katarzyna Gójska
e-mail: kgojska@medium.media.pl
tel. kom. 536 237 562

 

Organizator szkoleń:

Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
NIP 1132859984
REGON 146362945