Zarządzanie najmem lokali – aspekty praktyczne dla zarządców nieruchomości

PROWADZĄCY: Maciej Kamiński

TERMIN:  21 czerwca 2024 roku

CZAS TRWANIA: 9.00-15.00 (w tym dwie krótkie przerwy; rejestracja od godz. 8.00)

SZKOLENIE ONLINE

 

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wprowadzenie i podstawy prawne najmu lokali
  • podstawy prawne najmu
  • obsługa najmu – zarządzanie czy pośrednictwo?
  • kryteria wyboru lokalu pod wynajem
  • ocena efektywności ekonomicznej inwestycji
  • obowiązki związane z profesjonalną obsługą najmu
  1. Umowa o zarządzanie najmem lokali
  • forma i treść umowy o zarządzanie
  • istotne elementy umowy
  • terminy, zakres umowy i wyłączenia odpowiedzialności
  • obowiązki stron i dodatkowe postanowienia
  • załączniki do umowy
  • klauzule niedozwolone
  1. Umowa najmu lokalu
  • forma i treść umowy najmu
  • istotne elementy umowy
  • terminy, zabezpieczenia i obowiązki stron
  • odpowiedzialność stron za uszkodzenia i awarie
  • zabezpieczenia (kaucja, poręczenie, gwarancja bankowa, weksel, oświadczenie o poddaniu się egzekucji)
  • załączniki do umowy
  • tryby najmu: cywilnoprawny, okazjonalny, instytucjonalny
  • obowiązek meldunkowy a najem lokalu
  • klauzule niedozwolone
  1. Weryfikacja najemców
  • wywiad i wstępna weryfikacja
  • weryfikacja zatrudnienia i dochodów
  • jakich informacji i dokumentów można wymagać od najemców?
  1. Rozliczenie najmu lokalu
  • wstępna ocena sytuacji finansowej lokalu
  • rozliczenia mediów (składniki opłat za media, rozliczenia podzielników ciepła i kominowe dopłaty)
  • rozliczanie kaucji
  • fundusz remontowy a najem lokalu
  • rozliczenie nakładów na adaptację lokalu użytkowego
  • podatki a najem lokali (VAT, podatek dochodowy)
  1. Utrzymanie techniczne i ocena stanu technicznego
  • źródła informacji o stanie technicznym nieruchomości (Książka Obiektu Budowlanego, przeglądy okresowe budynku)
  • weryfikacja stanu technicznego lokalu przed rozpoczęciem zarządzania
  • zużycie techniczne a zużycie użytkowe
  • rynek wtórny: luka remontowa i ocena stanu technicznego budynku
  1. Najem dla obywateli Ukrainy
  • możliwość wypowiedzenia umów najmu na gruncie prawa cywilnego i zapisów umownych

  *Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie, przesunięcia terminu szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

   

  METODY SZKOLENIOWE

  Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

  KOSZT UCZESTNICTWA

  • 540 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
  • 690 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

   Cena obejmuje:

   • udział w szkoleniu online 1 osoby,
   • materiały szkoleniowe do pobrania online,
   • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

    WYMAGANIA SPRZĘTOWE

    • komputer ze stabilnym podłączeniem do internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
    • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

     

     

     

     

     

    Kontakt:

    Joanna Wątor
    szkolenia@medium.media.pl
    tel. 22 512 60 85
    tel. kom. 534 920 346

    Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

    Redakcja miesięcznika
    „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

    Grupa MEDIUM
    ul. Karczewska 18
    04-112 Warszawa

    *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.