Szanowni Państwo,

środowisko zarządców nieruchomości w Polsce wykazuje coraz większe zainteresowanie modernizacją budynków, która przynosi efekty w zakresie ograniczania zużycia energii, a tym samym ograniczania wpływu budynków na klimat i ich otoczenie.

Ta problematyka zarządzania nieruchomościami wymaga nowych kwalifikacji, dlatego konieczne jest podnoszenie wiedzy i umiejętności zarządców nieruchomości w tym zakresie.

Poniższa ankieta pozwoli na zebranie opinii członków środowiska na temat doskonalenia umiejętności w zakresie poprawy efektywności energetycznej i klimatu w budynkach oraz ich otoczeniu. Posiadanie umiejętności związanych ze sposobami i finansowaniem poprawy efektywności energetycznej budynków i ograniczaniem ich wpływu na zmiany klimatyczne, powinno sprzyjać zwiększeniu tempa modernizacji budynków, w szczególności wielomieszkaniowych, mających znaczący wpływ na jakość klimatu w Polsce.

 
 

Wypełniam ankietę