Modernizacja budynku wielorodzinnego – projekt, którego warto się podjąć

Osoby zarządzające nieruchomościami, czy to z ramienia wspólnot, czy spółdzielni mieszkaniowych, z dużym prawdopodobieństwem spotkają się z wyzwaniem przeprowadzenia modernizacji budynków będących pod ich opieką. Tego rodzaju działania mogą się wydawać wyzwaniem organizacyjnym i finansowym, ale jeśli przeprowadzone są w odpowiedni sposób, niosą ze sobą konkretne oszczędności w kosztach użytkowania budynku, a także zwiększają komfort ich mieszkańców. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które mają już swoje lata, modernizacja energetyczna powiązana np. z remontem fasady czy dachu może być kluczowa dla dalszego funkcjonowania budynku. Dodatkowo, podniesie także jego atrakcyjność dla potencjalnych najemców oraz nowych nabywców.

Dodatkowe środki na modernizację

Działania modernizacyjne wiążą się nie tylko z dodatkowym obłożeniem organizacyjnym dla zarządców nieruchomości, ale także z koniecznością posiadania środków finansowych na przeprowadzenie modernizacji. Rok 2024 i kolejne najbliższe lata to dobry czas, by zdecydować się na modernizację energetyczną budynku wielorodzinnego, gdyż dostępność wsparcia finansowego dla właścicieli jest większa np. ze względu na fakt przekazania dodatkowych środków dla budynków wielorodzinnych w ramach aktualizacji Krajowego Planu Odbudowy.

Z badań przeprowadzonych przez GUS wynika, że najpopularniejszym rodzajem przeprowadzanych działań modernizacyjnych dla budynków wielorodzinnych było ocieplenie ścian zewnętrznych. W tym kontekście warto pamiętać, że działania modernizacyjne powinny być jak najbardziej kompleksowe, czyli poza eliminacją strat energii przez przegrody zewnętrzne, powinny także uwzględniać poprawę efektywności energetycznej systemów technicznych budynków tj. ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia, c.w.u i wentylacji poprzez zastosowanie rozwiązań cyfrowych oraz wymianę źródeł ciepła na wydajne i nieemisyjne.

Kompleksowa modernizacji to wymierne korzyści

Kompleksowe podejście do modernizacji skutkuje konkretnymi oszczędnościami energii. Przykładowo dla bloku mieszkalnego w Zwoleniu wskaźnik energii pierwotnej EP przed modernizacją wynoszący 100 kWh/m2 na rok spadł po jej przeprowadzeniu do 21 kWh/m2 na rok. Prace modernizacyjne w tym obiekcie objęły instalację kontenerowego systemu grzewczo-chłodniczego pomp ciepła o mocy 180 kW z gruntowym magazynem ciepła, autorskie rozwiązania maksymalizujące autokonsumpcję energii elektrycznej z instalacji PV, o mocy 80 kWp zainstalowanej na wzmocnionym dachu, instalację we wszystkich mieszkaniach płaskich klimakonwektorów ściennych dla efektywnego ogrzewania i całkowicie darmowego chłodzenia. Projekt dopełniało ocieplenie stropodachu, sufitów piwnic oraz ścian i elewacja nawiązująca do wielkich płyt budynku.

Kolejnymi dobrymi przykładami kompleksowej modernizacji są realizacje w Wałbrzychu, gdzie dzięki działaniom polegającym na dociepleniu stropodachów, ścian zewnętrznych, wymianie drzwi wejściowych, dwóch węzłów cieplnych, wymienników, automatyki i regulacji pogodowej, leżaków c.o. z izolacją, a także zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy ~50 kWp, wskaźnik EP spadł do ok. 135 kWh/m2 na rok. To ponad połowę mniej niż potrzeby energetyczne budynku przed modernizacją, wynoszące około 305 kWh/m2 na rok.

Ryszard Grocholski, wiceprezes spółdzielni mieszkaniowej będącej inwestorem wyżej wymienionych działań, przyznaje, że realizacja projektu kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych niesie za sobą wiele korzyści dla mieszkańców: „Na pierwszym miejscu należy wskazać oszczędność związaną ze zużyciem energii cieplnej, jak i elektrycznej. Warunkiem osiągnięcia oczekiwanych efektów wskazanych działań jest dobrze opracowana dokumentacja techniczna, użycie dobrej jakości materiałów, nadzór inwestorski i systemodawcy na etapie realizacji robót oraz końcowe opracowanie audytu ex-post wraz z termowizją budynku po zakończeniu prac”.

Z innymi dobrymi przykładami modelowych kompleksowych modernizacji budynków wielorodzinnych można zapoznać się także na Mapie Renowacji.

Zapraszamy na warsztaty

Wszystkie powyższe zagadnienia, poszerzone także o praktyczne elementy z zakresu konkretnych działań zostaną poruszone podczas warsztatu dla przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które organizowane są wspólnie przez Stowarzyszenie Fala Renowacji i Grupę Medium, wydawcę miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz portalu administrator24.info 10 września 2024 r. w Warszawie. Zapraszamy przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych do zapoznania się z szerszą informacją dotyczącą warsztatu oraz zapisów na wydarzenie poprzez formularz.

Stowarzyszenie Fala Renowacji