Działalność Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zakres uprawnień a współpraca z pozostałymi organami i relacje z członkami. Szkolenie dla członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowych

 

PROWADZĄCY: Piotr Pałka

TERMIN: 7 listopada 2023 roku

CZAS TRWANIA: 9.00-15.00 (w tym 2 krótkie przerwy; rejestracja od godz. 8.00)

SZKOLENIE ONLINE

 

PROGRAM

 • Rada Nadzorcza jako jeden z organów SM
 • Kompetencje Rady Nadzorczej SM a możliwość ich delegowania do Walnego Zgromadzenia
 • Funkcjonowanie Rady Nadzorczej SM w świetle art. 35 par. 4[1]-4[4] ustawy Prawo spółdzielcze (możliwość zwołania posiedzenia, zarządzenia głosowania na piśmie albo w trybie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na żądanie jednego członka Rady Nadzorczej)
 • Kadencja Rady Nadzorczej SM w świetle art. 90a tarczy antykryzysowej (ustawowe przedłużenie trwania kadencji rady nadzorczej, gdy jej kadencja upłynęła w okresie trwania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego)
 • Kadencja Rady Nadzorczej SM w świetle art. 42 ustawy uchylającej tarczę antykryzysową (nowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej od 7 września 2022 r.)
 • Zakaz łączenia funkcji członka Rady Nadzorczej SM z innymi funkcjami oraz zakazy uczestnictwa w Radzie
 • Wybory członków Rady Nadzorczej SM
 • Odpowiedzialność prawna członków Rady Nadzorczej SM za decyzje podejmowane w trakcie trwania jej kadencji
 • Współpraca Rady Nadzorczej SM w pozostałymi organami
 • Relacje Rady Nadzorczej SM z członkami SM.
 • Odpowiedzi na pytania zadane przed i w trakcie szkolenia*.

*Przed szkoleniem istnieje możliwość zadawania pytań do prowadzącego na adres palka@dercpalka.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone uczestnikom w trakcie szkolenia.

 

METODY SZKOLENIOWE

Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

 

KOSZT UCZESTNICTWA

540 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
690 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu online 1 osoby,
 • materiały szkoleniowe do pobrania online,
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
 • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

 

 

Kontakt:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

 

Redakcja miesięcznika
„Administrator i Menedżer Nieruchomości”

Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

*Grupa MEDIUM posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Grupę MEDIUM do wpisu jej do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.