Konsultant i specjalista w dziedzinie ochrony danych osobo­wych, dyrektor zarządzający pionem inspektorów ochrony danych w PDP Group Sp. z o.o. – firmie doradczej założonej przez wieloletniego inspektora Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

Ukończył Wydział Trans­portu Politechniki Warszawskiej, skupiając swoje główne zainteresowanie na aspektach bezpieczeństwa w obszarze telekomunikacji, oraz Katedrę Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie z zakre­su bezpieczeństwa informacji zdobywał w jednostkach administracji publicznej i w biznesie (telekomunikacja, finanse, ubezpieczenia), gdzie pełnił funkcje Administratora Bezpie­czeństwa Informacji, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Oficera Bezpieczeństwa Informacji.

Wieloletnie doświadczenie w organizacji procesów zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym procesu ochrony danych osobowych, wykorzystuje w pracy konsultanta oraz architekta innowacyjnych rozwiązań systemowych, dostosowując je do potrzeb i moż­liwości organizacji. Aktywny uczestnik kampanii budujących świadomość w obszarze bezpieczeństwa informacji, w tym w obszarze ochrony danych osobowych.