Z wykształcenia prawnik – radca prawny prowadząca własną kancelarię. Specjalista w zakresie prawa mieszkaniowego oraz windykacji i egzekucji należności. Od około dwudziestu lat wykładowca i prelegent na szkoleniach. Współpracuje m. in.: z Krajowym Związkiem Rewizyjnym, Regionalnymi Związkami Rewizyjnymi oraz Krajową Radą Spółdzielczą, Okręgowymi Izbami Radców Prawnych i Notariuszy. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rad nadzorczych oraz zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi.

Autorka publikacji z zakresu prawa spółdzielczego i mieszkaniowego. Posiada uprawnienia lustratora i prowadzi szkolenia dla lustratorów.