Prezes zarządu Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych, członek zarządu Polskiej Federacji Zarządców Administratorów i Właścicieli, prezes zarządu Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku.

Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania nieruchomościami, inwestycji modernizacyjnych i remontów oraz w budowie budynków mieszkalnych i handlowo-usługowych. 

Prowadzi praktyki zawodowe dla kandydatów na zarządców nieruchomości.

Absolwent dwóch uczelni wyższych. Ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Matematyczno-fizyczno-chemicznym i zdobył tytuł magistra fizyki doświadczalnej z przygotowaniem pedagogicznym. Kilka lat później ukończył Politechnikę Gdańską, Instytut Okrętowy, zdobywając tytuł inżyniera mechanika budownictwa okrętowego.