Najem nieruchomości mieszkalnych. Umowy, ochrona praw lokatorów, odpowiedzialność pośredników i zarządców nieruchomości

 

PROWADZĄCY: Elżbieta Liberda

TERMIN:  12 grudnia 2023 roku

SZKOLENIE ONLINE

 

PROGRAM 

I Typy najmu nieruchomości mieszkalnych
1. Najem długoterminowy

  • standardowa umowa najmu
  • najem okazjonalny
  • najem instytucjonalny

2. Najem krótkoterminowy
3. Najem na pokoje

II Obsługa rynku najmu
1. Zarządzanie najmem
2. Podnajem
3. Pośrednictwo

III Modele inwestowania / transakcji na rynku nieruchomości mieszkalnych pod wynajem. Zalety i ryzyka
1. Zakup / sprzedaż lokalu z zawartą umową najmu
2. Zakup / sprzedaż gotowców inwestycyjnych
3. Zakup / sprzedaż mieszkania z lokatorem

IV Umowa najmu lokali mieszkalnych
1. Prawidłowa konstrukcja umowy najmu
2. Czas trwania umowy najmu. Umowy na czas oznaczany i nieoznaczony. Data pewna
3. Pierwokup, prawo pierwszeństwa, prawo podnajmu
4. Zabezpieczenia w umowach najmu. Kaucja, kary umowne, rygory egzekucji, gwarancje bankowe, weksle i poręczenia
5. Przekazanie lokalu
6. Wypowiedzenie umowy najmu, zmiana treści umowy, możliwość podwyższenia czynszu najmu
7. Umowa przedwstępna i rezerwacyjna. Protokół uzgodnień
8. Zawarcie umowy przez pełnomocnika
9. Małżonkowie jako wynajmujący i najemcy
10. Wstąpienie w stosunek najmu
11. Cesja praw z umowy najmu

V Realizacja umowy najmu
1. Stan i utrzymanie przedmiotu najmu w trakcie obowiązywania umowy
1. Rozliczanie nakładów, ulepszenia i zmiany w lokalu
2. Prawo kontroli przedmiotu najmu
3. Zameldowanie. Prowadzenie działalności w lokalu

VI Weryfikacja najemców. Jak się zabezpieczyć?
1. Protokół weryfikacji najemcy – o co musisz zapytać?
2. Najem lokali mieszkalnych przez cudzoziemców

VII Odpowiedzialność pośredników i zarządców nieruchomości
1. Brak należytej staranności
2. Brak pouczeń o konsekwencjach zawarcia umowy na czas nieoznaczony
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza za błędne postanowienia w umowach najmu

  • utracone korzyści w przypadku braku możliwości eksmisji lokatora
  • brak odpowiednich postanowień dotyczących rozliczenia nakładów, kaucji

4. Skuteczne zabezpieczenia dla pośredników i zarządców. Pouczenia
5. Pośrednictwo na rzecz obu stron. Jak należycie przeprowadzić transakcje, reprezentując interesy wynajmującego i najemcy. Zapisy do umów pośrednictwa i zarządzania

VIII Ochrona praw lokatorów
1. Uciążliwi najemcy, jak sobie z nimi radzić?
2. Windykacja należności czynszowych
3. Eksmisje w praktyce
4. Odszkodowania od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego w świetle orzecznictwa sądowego

IX Najem lokali użytkowych

X Najnowsze orzecznictwo sądów

XI Sesja Q & A

 

METODY SZKOLENIOWE

Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

KOSZT UCZESTNICTWA

540 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
690 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu online 1 osoby,
  • materiały szkoleniowe do pobrania online,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
  • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

Kontakt:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

Redakcja miesięcznika
„Administrator i Menedżer Nieruchomości”

Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

*Grupa MEDIUM posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Grupę MEDIUM do wpisu jej do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.