„Pełnomocnik gminy a nadzór właścicielski gminy we wspólnocie mieszkaniowej”

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska

TERMIN: NOWY TERMIN PODAMY WKRÓTCE

MIEJSCE:  Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa, Praga-Południe  

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Specyfika działania i zarządu nieruchomością wspólną przez wspólnotę mieszkaniową, jako osobę ustawową, w świetle najnowszego prawa i orzecznictwa
 2. Metodyka kontroli właścicielskiej ex ante i ex post w warunkach wspólnoty mieszkaniowej – według prawa i orzecznictwa
 3. Kontrola właścicielska działalności wspólnoty wykonywana na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego właściwego organu gminy
 4. Jak oceniać i kontrolować prawidłowość zarządu nieruchomością wspólną? Kontrola gospodarki finansowej, dokumentów finansowych, funduszy, rozrachunków wspólnoty, w tym rozrachunków w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Kontrola skuteczności windykacji należności – studium przypadku
 5. Kontrola prawidłowości ewidencji rachunkowej, sprawozdań finansowych oraz rozliczania wyniku finansowego. Kontrola rozrachunków z tytułu mediów dostarczanych do lokali właścicieli – studium przypadku
 6. Ocena rozrachunków publiczno-prawnych z organami podatkowymi. Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe, właściciele czy zarząd – studium przypadku
 7. Kontrola obsługi technicznej i prowadzenia dokumentacji techniczno-budowlanej. Samowola w nieruchomości, kto odpowiada – studium przypadku
 8. Kto odpowiada za nieprawidłowe działanie wspólnoty mieszkaniowej? Studium przypadku. Kto jest adresatem roszczeń o naprawienie szkody spowodowanej nieprawidłowym działaniem wspólnoty? Kiedy odpowiada zarząd wspólnoty a kiedy firma zarządzająca?
 9. Ocena zawieranych umów przez wspólnoty mieszkaniowe, studium przypadku, w tym umów o zarządzanie.
 10. Odpowiedzialność pełnomocnika z mocy różnych ustaw.

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie adresowane jest do urzędników gmin, pełnomocników ds. wspólnot mieszkaniowych oraz innych interesariuszy.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 440 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 590 zł netto dla pozostałych uczestników.

  Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu 1 osoby,
  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
  • serwis kawowy,
  • lunch.

  Kontakt:

  Joanna Wątor
  szkolenia@medium.media.pl
  tel. 22 512 60 74
  tel. kom. 534 920 346

  Edyta Reda
  ereda@medium.media.pl
  22 512 60 51

  Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie 

  Redakcja miesięcznika
  „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
  Grupa MEDIUM
  ul. Karczewska 18
  04-112 Warszawa

  *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.