Radca prawny, wspólnik Kancelarii DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie, autor licznych publikacji z zakresu prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym artykułów publikowanych m.in. w czasopiśmie „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz w gazecie „Dziennik Gazeta Prawna” czy „Rzeczpospolita”.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w renomowanych kancelariach prawnych, Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Certyfikowany Chief Compliance Officer – międzynarodowy egzamin gwarantujący zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi.

Autor m.in. projektów ustaw oraz aktów prawa Unii Europejskiej z zakresu prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Prowadzi obsługę prawną wielu spółdzielni mieszkaniowych.