Prawo wodne a rynek nieruchomości. Gospodarka wodna w obszarze usług komunalnych

TERMIN: UWAGA! Zmiana terminu, szczegóły podamy wkrótce

CZAS TRWANIA: 9.00 – 14.00

SZKOLENIE ONLINE

PROWADZĄCY: Maciej Kamiński 

Twórca AssetMarina.com – start-upu doradczego łączącego obszary gospodarki wodnej i rynku nieruchomości; licencjonowany zarządca nieruchomości, ekspert Systemu Informacji Prawnej Legalis Administracja, m.in. z zakresu gospodarki wodnej i komunalnej. Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie i podstawy prawne gospodarki wodnej
 • podstawy prawne gospodarki wodnej w Polsce
 • podstawowe definicje
 • klasyfikacja rodzajów wód oraz jej zastosowanie
 1. Korzystanie z wód
 • rodzaje korzystania z wód
 • wykorzystywanie wody do celów gospodarczych
 • wykorzystywanie wody do celów rekreacyjnych
 1. Zgody wodnoprawne
 • administracyjne postępowanie wodnoprawne
 • pozwolenie wodnoprawne – zakres, tryb i terminy przyznawania, wymagane dokumenty
 • zgłoszenie wodnoprawne – zakres, tryb i terminy przyznawania, wymagane dokumenty
 • oceny i decyzje wodnoprawne
 1. Rynek nieruchomości a woda
 • prawo wodne w procesie budowlanym
 • stosunki wodne w nieruchomości
 • formalności związane z zaopatrzeniem nieruchomości w wodę (przyłącze wodociągowe, własne ujęcie) oraz odprowadzenie nieczystości do gruntu, kanalizacj
 • podatki i opłaty lokalne – podatek od wody opadowej, naliczanie opłat od ścieków (gospodarstwa domowe, ścieki przemysłowe i niebezpieczne)
 1. Działalność gospodarcza nad wodą
 • zapewnienie dostępu do linii brzegowej – uwarunkowania prawne
 • zasady tworzenia kąpielisk w świetle prawa wodnego
 • pomosty wędkarskie, molo, przystanie jachtowe – klasyfikacja prawna i zasady wznoszenia obiektów
 • wypożyczalnie sprzętu wodnego, bazy nurkowe, porty jachtowe – wymagania prawne
 • wymogi prawne względem użycia wody na potrzeby hodowli ryb, zwierząt oraz upraw
 1. Gospodarka wodna w obszarze usług komunalnych
 • uwarunkowania prawne zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 • budowa i utrzymanie urządzeń wodnych
 • usługi wodne
 • spółki wodne i związki wałowe

 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu gospodarki wodnej w kontekście rynku nieruchomości oraz gospodarki komunalnej. Zajęcia są ukierunkowane na zdobycie przez uczestników kompetencji wodnoprawnych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wodą (wypożyczalnie sprzętu wodnego, porty i przystanie jachtowe, kąpieliska, bazy nurkowe, beach-bary), z prowadzonym procesem budowlanym i użytkowaniem nieruchomości jedno- i wielo-rodzinnych (przyłączenie do sieci wodociągowej, własne ujęcie wodne, odprowadzanie nieczystości do gruntu oraz otwartych i zamkniętych systemów kanalizacyjnych) oraz codziennym funkcjonowaniem podmiotów komunalnych (zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie nieczystości).

Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawy prawne oraz praktyczne uwarunkowania gospodarki wodnej ukierunkowane na obszary tematyczne rynku nieruchomości oraz gospodarki komunalnej.

GRUPA DOCELOWA/PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych tematyką gospodarki wodnej oraz nabyciem kompetencji wodnoprawnych: przedsiębiorców – prowadzących działalność gospodarczą związaną z bliskością zbiorników wodnych (wypożyczalnie sprzętu wodnego, porty i przystanie jachtowe, kąpieliska, bazy nurkowe, beach-bary), urzędników samorządowych odpowiedzialnych za obszary związane z gospodarką wodną – meliorację i urządzenia wodne, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie nieczystości, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, inwestorów zainteresowanych wpływem zagadnień związanych z gospodarką wodną na prawo budowlane oraz proces inwestycyjny.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnicy szkolenia:

 • dowiedzą się, w jaki sposób rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą związaną z wodą,
 • poznają uwarunkowania prawne związane z działalnością gospodarczą zlokalizowaną nad wodą,
 • poznają proces wznoszenia obiektów nad linią brzegową (pomosty, mała architektura etc.),
 • otrzymają kompendium wiedzy z zakresu wymagań wodnoprawnych w procesie budowlanym,
 • nabędą kompetencje związane z gospodarką komunalną w zakresie usług wodnych, uwarunkowań prawnych budowy i utrzymania urządzeń wodnych, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania nieczystości oraz opłat z nimi związanych.

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie, przesunięcia terminu szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

METODY SZKOLENIOWE:

Warsztaty z wykorzystaniem case-study oraz z możliwością konsultacji.

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 490 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 640 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu 1 osoby,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*

Kontakt:
Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

Redakcja miesięcznika
„Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

*Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.