Rozliczanie kosztów mediów – metoda, interpretacje, regulaminy

PROWADZĄCY: Wojciech Jan Konieczny

TERMIN: 23 czerwca 2022

CZAS TRWANIA: 9.00-15.00 (w tym dwie krótkie przerwy; od godz. 8.30 rejestracja)

SZKOLENIE ONLINE

PROGRAM SZKOLENIA:

1. ŹRÓDŁA ENERGII

 • rodzaje mediów
 • źródła energii
 • zapotrzebowanie energetyczne energii odnawialnej
 • główne odnawialne źródła w Polsce
 • energia odnawialna
 • odnawialne źródła energii
 • energia wiatru
 • strefy wiatru
 • energia solarna
 • opłacalność instalacji solarnej
 • fotowoltaika
 • energia wody
 • energia geotermalna
 • warunki geotermalne w Polsce
 • zalety i wady energii geotermalnej
 • energia biomasy
 • woda, ścieki rodzaje ścieków
 • ścieki z budynków mieszkalnych

  2. CENY MEDIÓW W POLSCE 

  • ceny wody w Polsce
  • kształtowanie cen c.w. w Polsce
  • przykładowe ceny c.w. w Poznaniu
  • przykładowe ceny c.o.
  • energia elektryczna
  • cena energii elektrycznej

  3. URZĄDZENIA POMIAROWE I WSKAZUJĄCE 

  • rodzaje urządzeń pomiarowych i wskazujących
  • rodzaje urządzeń pomiarowych
  • montaż wodomierzy
  • podzielniki kosztów

  4. DEFINICJE I ZASADY PODSTAWOWE 

  • odbiorca ciepła
  • koszty dostawy mediów
  • koszty dostawy gazu
  • współczynniki redukcyjne
  • problemy z eksploatacją
  • własność urządzenia pomiarowego
  • źródła ciepła w budynku
  • media pozasieciowe

    5. WSPÓŁCZYNNIKI WYRÓWNAWCZE 

    • podstawy prawne
    • współczynniki wyrównawcze
    • kryteria stosowania współczynników
    • stosowanie współczynników wyrównawczych
    • wielkość współczynników wyrównawczych
    • normy stosowania współczynników wyrównawczych
    • wyliczanie strat ciepła
    • metody wyznaczania współczynników

    6. PRAWO NA CO DZIEŃ 

    • niedziałanie prawa wstecz
    • związek lokalu z częścią wspólną
    • rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych
    • prawo energetyczne art. 45a i 45c
    • ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
    • ustawa o ochronie praw lokatorów
    • kodeks karny –ochrona miru domowego
    • rozporządzenie MI w sprawie przeciętnych norm zużycia wody
    • legalizacja urządzeń pomiarowych
    • sankcje karne za nielegalne działania
    • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska – recenzja

     7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

     • zmiana wysokości zaliczek na media
     • rozliczenie kosztów zakupu mediów
     • rozliczenie kosztów zakupu
     • sposób rozliczania kosztów energii cieplnej
     • sposób rozliczania kosztów wody i ścieków
     • uwagi do rozporządzenia MON z 21 września 2016 r.

     8. ROZLICZANIE KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

     • stawka, a cena energii elektrycznej
     • zróżnicowanie cen energii elektrycznej
     • skład ceny energii elektrycznej
     • wyliczanie kosztu przy braku opomiarowania

      9. ROZLICZANIE KOSZTÓW CIEPŁA I WODY 

      • wymiennik c.o
      • wymiennik c.w.
      • podstawowa zasada rozliczenia mediów
      • iloraz rozliczenia kosztów
      • mapa procesów rozliczenia kosztów
      • przebieg procesu rozliczania
      • algorytm rozliczania kosztów ciepła
      • schemat rozliczenia ciepła
      • schemat rozliczania ciepła przy pustostanach
      • szczególne przypadki problemów z rozliczeniem
      • powierzchnia użytkowa czy grzewcza
      • powierzchnia użytkowa a kubatura
      • różna data odczytów liczników
      • ustalanie odczytu z dowolnej daty
      • schemat rozliczenia kosztów wody
      • podstawowe zasady stosowanej metody

      10. ALGORYTM ROZLICZENIA KOSZTÓW 

      • algorytm rozliczania ciepła
      • rozliczenie kosztu stałego
      • rozliczenie kosztu wspólnego
      • średnie zużycie mediów w lokalach
      • uzupełnienie brakujących odczytów ciepła
      • rozliczenie kosztów ciepła
      • algorytm rozliczenia kosztów wody
      • średnie zużycie wody na osobę
      • uzupełnienie brakujących odczytów wody
      • wyliczenie wody gospodarczej (uchybu)
      • rozliczenie kosztu wody
      • rozliczenie zbiorcze mediów
      • zawiadomienie o rozliczeniu mediów
      • reklamacja rozliczenia i okres przedawnienia

      11. ROZLICZANIE KOSZTÓW CIEPŁA I WODY NA PRZYKŁADZIE 

      Przedstawienie rozliczenia kosztów mediów w wielolokalowym budynku z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, przy niekompletnym opomiarowaniu. Przedstawienie podziału kosztów ciepła na c.o. i c.w. w sześciu różnych metodach oraz rekomendowanie optymalnej i wolnej od wad prawnych metod rozliczania mediów. Omówienie nieprawidłowych zapisów w przykładowych regulaminach oraz omówienie podstaw prawnych dla poprawnych zasad i metod rozliczania mediów. 

      12. KONSTRUKCJA REGULAMINU ROZLICZENIA KOSZTÓW CIEPŁA I WODY

      *Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie, przesunięcia terminu szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

       

      METODY SZKOLENIOWE: Warsztaty z wykorzystaniem case-study oraz z możliwością konsultacji.

      KOSZT UCZESTNICTWA:

      • 490 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
      • 640 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

        Cena obejmuje:

        • udział w szkoleniu 1 osoby,
        • materiały szkoleniowe,
        • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*

        Kontakt:

        Joanna Wątor
        szkolenia@medium.media.pl
        tel. 22 512 60 74
        tel. kom. 534 920 346

        Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

        Redakcja miesięcznika
        „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
        Grupa MEDIUM
        ul. Karczewska 18
        04-112 Warszawa

        *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w  ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.