Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej, zarządca nieruchomości legitymujący się państwową licencją zawodową nr 14587. Organizator certyfikowanych wykładów w ramach zgłaszanych do Ministerstwa Infrastruktury szkoleń z doskonalenia zawodowego zarządców nieruchomości. Uprawniony przez Polską Federację Zawodów Nieruchomościowych do prowadzenia praktyk zawodowych dla studentów studiów podyplomowych. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do końca 2013 r.

Od 2011 roku prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości TRANSFER, biegły sądowy z zakresu zarządzania nieruchomościami i rozliczania kosztów w nieruchomościach oraz szkoleniowiec z ponad 20 letnią praktyką.

W latach 2006-2016 dyrektor zarządzający w TBS Warszawa Północ Sp. z o.o., a w latach 2017-2018 pełnomocnik zarządu ZKZL Sp. z o.o. zarządzająca ok. 1700 nieruchomościami komunalnymi.

Długoletnie doświadczenie zawodowe wykorzystuje w prowadzeniu szkoleń z dziedzin prawa cywilnego, prawa budowlanego, planowania operacyjno-finansowego, zarządzania informacjami, ryzykami, bezpieczeństwem technicznym, środowiska i ludzi oraz rozliczeniami kosztów dostawy mediów. W latach 2012 do 2016 organizator kilkunastu edycji kursu zarządcy nieruchomości.

Autor wielu programów informatycznych wspomagających prace zarządców nieruchomości w inwentaryzacji, eksploatacji czy rozliczania mediów oraz 3-tomowego podręcznika dla administratorów nieruchomości pod tytułem: „PORADNIK ADMINISTRATORA NIERUCHOMOSCI”.

W marcu 2016 roku uhonorowany przyznanym odznaczeniem PRO AEQUO ET BONO zasłużonego dla rynku nieruchomości.

Autor wielu publikacji zawodowych i artykułów prasowych. Autor kilkudziesięciu autorskich programów informatycznych optymalizujących pracę administratorów. Od 2011 roku zajmuje się wsparciem prawnym i zawodowym, opiniując i doradzając w zakresie szerzenia idei dobrej praktyki zawodowej, a także udostępniając setki gotowych dokumentów, szablonów i procedur dostępnych na stronie www.konieczny-biegły.pl.