Szkolenie: Rozliczenia podatkowe wspólnot i spółdzielni w 2016 roku

Szkolenie to niepowtarzalna okazja do uzyskania w ostatniej chwili odpowiedzi na pytania dotyczące ubiegłorocznego rozliczenia przychodów. Szkolenie pozwala poznać, jakie obowiązują zasady ustalania przychodów w bieżącym roku, co może być zwolnione od podatku dochodowego, kiedy refakturowanie mediów jest zwolnione, a kiedy opodatkowane podatkiem VAT i co z tą preproporcją.

Prowadzący: Stella Brzeszczyńska

Program szkolenia

Zagadnienia ogólne

1. Podstawy prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych – różnice w nazewnictwie i ich skutki podatkowe
2. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe jako podatnicy podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług

Opodatkowanie podatkiem dochodowym

Zasady ustalania przychodów
1. Przychody rozliczane metodą memoriałową (należne)
1.1. Jakie kategorie zdarzeń wiążą się z powstaniem przychodu należnego
2. Przychody rozliczane metodą kasową (otrzymane)
2.1. Kategorie zdarzeń a przychód otrzymany
1) wpłaty na nieruchomość wspólną a wpłaty na poszczególne lokale,
2) wpłaty od właścicieli lokali użytkowych
2. 2. Data powstania przychodu otrzymanego a rozliczenia roczne z właścicielami – według nowych zasad w roku 2016
3. Refakturowanie mediów – zaliczamy do przychodów czy nie?

Dochody zwolnione od podatku

1. Zakres dochodów objętych zwolnieniem
1.1. Lokale mieszkalne i niemieszkalne
1.2. Środki na rachunkach bankowych
1.3. Sprzedaż części wspólnej
1.4. Wynajmowanie części wspólnej
1.5. Opłata śmieciowa
2. Właściwe ustalenie kosztów związanych z dochodami zwolnionymi od podatku
3. Przeznaczenie dochodu jako warunek ustawowy zwolnienia od dochodu
3.1. Fundusz remontowy

Księgowość wspólnot mieszkaniowych a CIT

1. Ewidencja pozaksięgowa kosztów zarządu nieruchomością wspólną a ustawa o rachunkowości

Rozliczenia roczne

Podatek od towarów i usług

Wspólnota i spółdzielnia jako podatnik VAT

1. Czynności podlegające VAT i czynności zwolnione od VAT — zgodność polskich przepisów z Dyrektywą 112
2. Refakturowanie mediów – zwolnione i opodatkowane
3. Limit obrotów a „transakcje związane z nieruchomościami”

Zakupy i prawo do odliczenia podatku VAT

1. Odliczenie podatku naliczonego
2. Preproporcja i proporcja w 2016 roku

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

Szkolenie zrealizowane: 14 marca 2016 r.