„Sporządzanie planu gospodarczego i budżetu nieruchomości oraz bezpieczeństwo i zasady zawierania umów – szkolenie dla zarządców”

PROWADZĄCY: Witold Malinowski

TERMIN: wkrótce podamy dokładny termin
MIEJSCE: Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa, Praga-Południe

PROGRAM SZKOLENIA:

Część I: Tworzenie planów gospodarczych

1. Sporządzanie budżetu operacyjnego dla nieruchomości
2. Sporządzanie budżetu inwestycyjnego dla nieruchomości

Część II: Zasady określania mocy zamówionej cieplnej i elektrycznej

1. Rozliczanie zużycia wody
2. Reguły czytania faktur i wyciągania wniosków
3. Tworzenie narzędzi informatycznych do rozliczania mediów

Część III: Sporządzanie umów

1. Umowa o roboty budowlane. Klauzule zabezpieczające
2. Tworzenie umów o wykonanie dokumentacji
3. Umowy najmu
4. Zasady sporządzania umów
5. Tworzenie załączników technicznych do umów najmu
6. Bezpieczeństwo zawierania umów najmu
7. Umowy użyczenia
8. Umowy dzierżawy
9. Umowy o zarządzanie i administrowanie

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

CEL SZKOLENIA:

Przekazanie praktycznej i merytorycznej wiedzy w zakresie: sporządzania planu gospodarczego  i budżetu nieruchomości, tworzenia i zawierania umów, a także określania mocy zamówionej mediów.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do różnych podmiotów działających na rynku nieruchomości, osób prawnych, osób fizycznych, do świadczących usługi zarządzania, zarządców nieruchomości, w tym do spółdzielni mieszkaniowych, spółek komunalnych, deweloperów, spółek TBS-ów, oraz do zarządów wspólnot mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości, urzędów gmin, a także spółek zarządzających zasobami komercyjnymi oraz do innych zainteresowanych tematyką.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnicy dowiedzą się, jak właściwie przygotować plan gospodarczy, w tym budżet inwestycyjny i operacyjny. Zdobędą szczegółową wiedzę dotyczącą zasad określania mocy zamówionej, by policzyć koszty dostawy energii elektrycznej i cieplnej, wpisywane do budżetu. Omówione zostaną również zasady sporządzania umów różnego typu. Poza wiedzą przekazaną podczas wykładu uczestnicy otrzymają opracowane przez wykładowcę materiały edukacyjne, dotyczące omawianego tematu szkolenia.

STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE:

Wykład z elementami zajęć warsztatowych.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

  • 440 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
  • 590 zł netto dla pozostałych uczestników.

PROMOCJA!!! Przy zgłoszeniach do 22.02.2019 r.:

  • 400 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
  • 550 zł netto dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu 1 osoby (6 godzin lekcyjnych),
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
  • serwis kawowy,
  • lunch.

Kontakt:

Joanna Wątor
[email protected]
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

*Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.