„Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich rozwiązywanie

PROWADZĄCY: Piotr Żołądkowski

TERMIN: 24 października 2019

MIEJSCE:  Warszawa, ul. Towarowa 22, JUPITER Centrum Konferencyjne (sala Saturn)

PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie dotyczy radzenia sobie w sytuacjach zawodowych obarczonych konfliktami w branży nieruchomości. Uczestnicy zapoznają się z technikami rozwiązywania konfliktów oraz w praktycznym wymiarze będą analizować sytuacje życiowe.

 • Czym jest konflikt i jakie są jego rodzaje.
 • Konflikt w pracy zarządcy nieruchomości. Praca z mieszkańcami i klientami.
 • Sposoby radzenia sobie z trudnym rozmówcą.
 • Sprawna komunikacja jako metoda radzenia sobie w sytuacji konfliktowej. Prewencja w informacji.
 • Warsztaty analizujące sytuacje konfliktowe z wykorzystaniem doświadczeń i umiejętności.
 • Wygaszanie konfliktów. Współpraca z mieszkańcami i podmiotami. Wspólnie do celu. Warsztat.


Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie, przesunięcia terminu szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

 

CEL SZKOLENIA

Zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zawodowych obarczonych konfliktami w branży nieruchomości.

METODY SZKOLENIOWE

Warsztaty z wykorzystaniem case-study, odgrywaniem rzeczywistych sytuacji konfliktowych oraz możliwością konsultacji, pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności.

GRUPA DOCELOWA:

 • właściciele i pracownicy firm z branży zarządzania nieruchomościami,
 • pracownicy spółdzielni mieszkaniowych,
 • przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych,
 • firmy działające na szeroko rozumianym rynku nieruchomości

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z technikami rozwiązywania konfliktów oraz w praktycznym wymiarze będą analizować sytuacje życiowe. Szkolenie oparte jest o ćwiczenia i odgrywanie scenek. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in.: czym jest konflikt i jakie są jego rodzaje oraz poznają sposoby radzenia sobie z trudnym rozmówcą, a także metody wygaszania konfliktów z mieszkańcami i współpracującymi podmiotami. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma opracowane przez wykładowcę materiały edukacyjne dotyczące omawianego tematu szkolenia. 

METODY SZKOLENIOWE: warsztaty

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 440 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 590 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

PROMOCJA!!! Przy zgłoszeniach do 15.09.2019 r.:

  • 400 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
  • 550 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu 1 osoby,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
 • serwis kawowy,
 • lunch.

Kontakt:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

Edyta Reda
ereda@medium.media.pl
22 512 60 51

Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

*Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.