Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w 2023 roku

 

PROWADZĄCY: Grzegorz Abramek

TERMIN: 2 marca 2023

CZAS TRWANIA: 10.00-15.00 (w tym dwie 15-minutowe przerwy)

SZKOLENIE ONLINE

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Spółdzielnia mieszkaniowa i jej statut

 • charakter prawny;
 • konsekwencje rejestracji statutu bądź jej braku;
 • regulaminy, zasady przyjmowania, zakres regulacji, regulamin walnego zgromadzenia;
 • sprzeczności pomiędzy regulacjami statutu a innymi aktami wewnętrznymi;
 • zasady interpretacji regulacji wewnętrznych, zakres swobody regulacji,
 • zasady związania członków normami statutowymi i regulaminowymi.

2. Walne Zgromadzenie jako najwyższy organ spółdzielni

 • zasady zwoływania i obradowania;
 • zwołanie walnego zgromadzenia w 2023 r., procedura i uprawnienia członków;
 • regulacje szczególne COVID w latach 2020-22;
 • konsekwencje uchybienia obowiązkowi zwołania Walnego Zgromadzenia;
 • odpowiedzialność członków prezydium;
 • charakter prawny obowiązków zarządu wskazanych ustawą w zakresie przygotowania Walnego Zgromadzenia;
 • treść zawiadomień;
 • obliczanie terminów przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia;
 • sposób głosowania i obliczanie głosów na Walnym Zgromadzeniu, wymagana większość;
 • porządek obrad, zmiany porządku, projekty uchwał i poprawki zgłaszane przez członków;
 • przeprowadzanie obrad;
 • pełnomocnicy i eksperci, udział w obradach;
 • Walne Zgromadzenie z podziałem na części;
 • absolutorium dla członków organów;
 • błędy w zwołaniu – konsekwencje dla ważności podjętych uchwał;
 • najczęstsze przyczyny skutecznego zaskarżania uchwał.

3. Aktualne orzecznictwo

 

METODY SZKOLENIOWE

Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

KOSZT UCZESTNICTWA

 • 540 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 690 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

  Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu online 1 osoby,
  • materiały szkoleniowe do pobrania online,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

   WYMAGANIA SPRZĘTOWE

   • komputer ze stabilnym podłączeniem do internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
   • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

    

   Kontakt:

   Katarzyna Gójska
   e-mail: kgojska@medium.media.pl
   tel. kom. 536 237 562

    

   Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

    

   Redakcja miesięcznika
   „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

   Grupa MEDIUM
   ul. Karczewska 18
   04-112 Warszawa

   *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer NieruchomościEkspert BudowlanyElektro.infoIzolacjeRynek InstalacyjnySpecial Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.