„Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego”

PROWADZĄCY: Andrzej Rajkiewicz

CEL SZKOLENIA:

Właściciele budynków wymagają od zarządzających nimi szybkich reakcji na potencjalne potrzeby związane z poprawą komfortu życia, tj. poprawą stanu technicznego budynków. Poprawa stanu technicznego, to m.in. termomodernizacja budynków, którą reguluje obecnie znowelizowana 12 kwietnia ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 

Termomodernizacja budynków jest działaniem wspieranym przez Państwo i Unię Europejską, w dalszym ciągu niedocenianym przez sektor mieszkaniowy, jako jedyna dźwignia posiadająca istotne instrumenty wspomagające.

Pozycja zarządzających nieruchomościami wzmocni się, jeśli wykażą się umiejętnościami szybkiego zaplanowania termomodernizacji po przyswojeniu wiedzy z tego szkolenia, dotyczącej zarówno uwarunkowań prawnych, jak i technicznych, uzasadniających inwestycje, a także wskazujących możliwości oszacowania kosztów remontów przy użyciu specjalnego narzędzia, które zaprezentuje podczas szkolenia prowadzący. 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Zdobycie praktycznej umiejętności  zaplanowania termomodernizacji, zgodnie z obowiązującymi, znowelizowanymi w kwietniu 2020 roku przepisami prawa. Dzięki wykorzystaniu udostępnionego podczas szkolenia specjalnego kalkulatora, każdy samodzielnie może oszacować koszty i przekonać się, czy inwestycja jest uzasadniona ekonomicznie.  Wykazanie się takimi umiejętnościami niewątpliwie wzmocni pozycję rynkową zarządcy.

 

Sprawdzam ofertę

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Uwarunkowania modernizacji budynków w Polsce

– Prawne
– Techniczno-ekonomiczne

2. Zmiany w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów, które weszły w życie 12 kwietnia 2020 r.

– Finansowanie z premią termomodernizacyjną
– Finansowanie z premią remontową

3. Oferty finansowania termomodernizacji wspierane przez Państwo i UE

4. Narzędzia informatyczne wspomagające przygotowanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

– Kalkulator wstępnej oceny inwestycji termomodernizacyjnej budynku
– Arkusz kalkulacji kosztów termomodernizacji z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego

5. TEST WIEDZY

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie adresowane jest do:

 • członków zarządów spółdzielni mieszkaniowych,
 • członków zarządów wspólnot mieszkaniowych,
 • członków organów samorządowych spółdzielni mieszkaniowych,
 • administratorów osiedli,
 • pracowników firm zarządzających nieruchomościami,
 • podmiotów realizujących zadania na rzecz wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

METODY SZKOLENIOWE: 

E-learning. Praca samodzielna w oparciu o udostępniony materiał audio-video (z wykorzystaniem narzędzia wiedza i narzędzia informatyka). Po zapoznaniu się z materiałem sprawdzenie wiedzy za pomocą testu. Szkolenie trwa min. 4,5 godziny, jest możliwość cofnięcia się do wcześniej przerobionego materiału.

WYMAGANIA:

 1. Podstawowa znajomość obsługi programu Microsoft Excel.
 2. Umiejętność korzystania z aplikacji internetowych na poziomie zakupów przez internet, bankowości elektronicznej, zamawiania taksówek itp.

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 150 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 200 zł netto dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

 1. Dostęp do materiałów szkoleniowych audio-video w Power Point – 74 slajdy, w treści:
 • informacje o uwarunkowaniach prawnych i finansowych, zgodnych z przepisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, której nowelizacja weszła w życie 12 kwietnia 2020 roku;
 • kalkulator pozwalający na samodzielne oszacowanie kosztów inwestycji;
 • test wiedzy oceniany przez prowadzącego szkolenie. 

Szkolenie trwa min. 4,5 godziny:

 • Przejście szkolenia jednorazowo to ok. 1,5 h (z przystankami)
 • Test wiedzy – 0,5 h
 • Zebranie materiałów do kalkulatora Alior 0,5-1h
 • Przejście przez kalkulator Alior 0,5-2 h
 • Zebranie materiałów do kalkulatora kredytowego 0,5-1h
 • Przejście kalkulatora dla jednej opcji 0,5-1h, dla dwóch opcji 1-2h

Minimalny czas szkolenia: 4,5 godz.
Maksymalny czas szkolenia: 8 godz. 

 1. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*, po wykonaniu testu,
 2. Możliwość kontaktu z wykładowcą.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i wzięcia udziału!

Sprawdzam ofertę

 

Kontakt:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

Organizator szkoleń:

Grupa MEDIUM
Wydawca miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
i portalu administrator24.info
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
NIP 1132860378
REGON 146393437