Zarządzanie najmem lokali stanowi najprężniej rozwijającą się gałąź zarządzania nieruchomościami. Niniejszy artykuł jest pierwszym z cyklu omawiającego praktyczne zagadnienia związane z działalnością zawodową w tym obszarze.

Rozwój rynku zarządzania najmem stanowił odpowiedź na zmiany gospodarcze zachodzące w Polsce po 1989 roku, natomiast szczególnej dynamiki nabrał po kryzysie finansowym z lat 2008–2012. Obsługa lokali mieszkalnych na wynajem jako usługa towarzysząca, zyskuje na popularności wraz z powiększaniem się liczby mieszkań kupowanych na wynajem, czego przyczyn można upatrywać przede wszystkim w spadku zaufania do rynków kapitałowych i przeniesienia zainteresowania inwestorów na rynek nieruchomości oraz zwiększającej się mobilności zawodowej, która z jednej strony wpływa na podaż lokaliw miejscach, z których pracownik wyjeżdża, z drugiej zaś tworzy zapotrzebowanie na mieszkania w nowym miejscu pracy.

Zarządzanie czy pośrednictwo?

Zarządzanie najmem, jak wiele innowacji zrodziło się na styku różnych branż. Jego istotą jest obsługa finansowa oraz techniczna lokalu właściwa dla pracy zarządcy, jak również komercjalizacja – ogłoszenie, wynegocjowanie i zawarcie umowy najmu, które są charakterystyczne dla pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zatem nie jest możliwe jednoznaczne przypisanie opisywanej dziedziny do zarządzania lub pośrednictwa. Istotną cechą, dla której klienci decydują się na powierzenie opieki nad swoimi nieruchomościami wyspecjalizowanym podmiotom jest kompleksowość i holistyczne podejście do procesu wynajęcia lokalu mieszkalnego.

TUTAJ możesz uzyskać dostęp do pełnej wersji artykułu

W artykule:

• Zarządzanie czy pośrednictwo?
• Zakres usług zarządzania najmem
• Znalezienie najemcy i zawarcie umowy najmu

streszczenie

Autor artykułu omawia zagadnienie zarządzania najmem, skupiając się na kompetencjach zarządzającego najmem (i pośrednika nieruchomości) i na poszczególnych etapach związanych z wynajęciem lokalu. Jest to pierwszy artykuł z cyklu poświęconego zagadnieniom zarządzania najmem.