Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę MEDIUM Sp. z o.o. , ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa, nr KRS: 0000438211
  oraz GASPOL S.A., al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, nr KRS: 0000021200 w celu uczestnictwa w szkoleniu oraz przesyłania Panu/Pani informacji dotyczących tego wydarzenia*


  Wyrażam zgodę na kontakt środkami elektronicznymi (na podany przez Pana/Panią adres e-mail)*


  Wyrażam zgodę na kontakt środkami tel. (na podany przez Pana/Panią nr tel.)*


  Wyrażam zgodę na wysyłanie wiadomości dotyczących szkoleń Organizatorów webinaru


  Wyrażam zgodę na wysyłanie newslettera marketingowego Organizatorów webinaru


  * Aby wziąć udział w szkoleniu, musisz zaakceptować zgodę.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , nr KRS: 0000438211, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info oraz GASPOL S.A. z siedzibą al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000021200. Dane będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności Organizatorów webinaru oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.

  Reklamacje związane z obsługą zamówień usługi szkoleniowej oraz wykonaniem usługi szkoleniowej należy zgłaszać zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w webinarze organizowanym przez Grupę MEDIUM oraz Gaspol