Zarządzanie i funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowej i jej organów. Walne Zgromadzenie Spółdzielni 2020″

PROWADZĄCY: Krystyna Królewiak-Ciechanowska

TERMIN: NOWY TERMIN PODAMY WKRÓTCE

MIEJSCE: Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa, Praga-Południe PROGRAM SZKOLENIA:

I. Funkcjonowanie organów spółdzielni

1.1. Walne Zgromadzenie 2020 rok

 • Kompetencje – art. 38 Prawa spółdzielczego
 • Walne w całości lub w częściach
 • Zawiadamianie i zwoływanie walnego zgromadzenia
 • Porządek obrad
 • Pełnomocnictwo – art. 8³ ust. 1 usm, udział pełnomocników
 • Regulamin WZ, prezydium i komisje
 • Podejmowanie uchwał, głosowanie, skuteczność i reasumpcja uchwał
 • Dokumentacja obrad WZ – protokół, przerwanie obrad

1.2. Rada Nadzorcza

 • Wybory członków rady
 • Prezydium, komisje rady, plan pracy oraz odbywanie posiedzeń, kadencja RN, zasady wynagradzania
 • Zakres działania RN – funkcje
 • Zarząd Spółdzielni

1.3. Przepisy wspólne dla rady i zarządu

1.4. Zasady reprezentacji spółdzielni

II. Odpowiedzialność członków Organów Spółdzielni

2.1. Odpowiedzialność cywilna (art. 58 ups) – odpowiedzialność członków zarządu

2.2. Odpowiedzialność cywilna – odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej

2.3. Odpowiedzialność karna ( art. 27³, 274 usm oraz 267 b.c.d ups)

2.4. Odpowiedzialność z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym –  skutki nie złożenia sprawozdania finansowego

2.5. Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie art. 21 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

III. Spółdzielnia mieszkaniowa jako zarządca

3.1. Rodzaje mienia w spółdzielniach mieszkaniowych

3.2. Zróżnicowanie opłat e względu na status posiadanego lokalu i członkostwa ( art. 4 usm)

3.3. Zarządzanie poprzez organy według ich kompetencji

3.4. Windykacja roszczeń i nowe przepisy o przedawnieniu

IV. Spółdzielnie a wspólnoty mieszkaniowe powstałe na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

4.1. Powstanie wspólnoty na podstawie uchwały 

4.2. Powstanie wspólnoty z mocy prawa 

4.3. Zarządzanie wspólnotami, które powierzyły swój zarząd spółdzielni mieszkaniowej

4.4. Rozliczenia ze wspólnotami wynikające z ustawy

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.  

 

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do zarządów, rad nadzorczych i innych organów spółdzielni mieszkaniowych oraz pracowników działów organizacyjnych, a także  innych osób zainteresowanych powyższą problematyką.

METODY SZKOLENIOWE:

Warsztaty z możliwością konsultacji prawnych, pozwalające zdobyć wszechstronną wiedzę i praktyczne umiejętności, przydatne podczas przygotowywania, zwoływania, a także realizowania walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowych.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 490 zł netto (+ 23 % VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 640 zł netto (+ 23 % VAT) dla pozostałych uczestników.

  Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu 1 osoby,
  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
  • serwis kawowy,
  • lunch.

  Kontakt:

  Joanna Wątor
  szkolenia@medium.media.pl
  tel. 22 512 60 74
  tel. kom. 534 920 346

  Małgorzata Jasik
  mjasik@medium.media.pl
  tel. 22 512 60 78

  Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

  Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
  Grupa MEDIUM
  ul. Karczewska 18
  04-112 Warszawa

  *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.