Zarządzanie najmem lokali – aspekty praktyczne dla zarządców nieruchomości

PROWADZĄCY: Maciej Kamiński 

TERMIN: 16 lipca 2019 r., 9.30-16.30

MIEJSCE: Warszawa, Praga-Południe, Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34 PROGRAM SZKOLENIA:

I. Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy najmem

II. Obowiązki i wymogi formalne w zarządzaniu najmem

 • uwarunkowania prawne działalności zawodowej w branży nieruchomości (Ustawa o gospodarce nieruchomościami)
 • OC zarządcy i pośrednika

III. Zakres usług oraz kalkulacja wynagrodzenia

 • obszary kompetencyjne zarządzania najmem
 • jeszcze zarządzanie czy już pośrednictwo?

IV. Forma i treść umowy o zarządzanie lokalem

 • forma umowy o zarządzanie
 • treść – istotne postanowienia umowne
 • RODO

V. Forma i treść umowy najmu lokalu

 • rodzaje umów najmu
 • forma umowy najmu
 • treść – istotne postanowienia umowne
 • obowiązek meldunkowy
 • protokół zdawczo-odbiorczy

VI. Rozliczanie najmu lokalu

 • etapy rozliczania lokali
 • księgowanie opłat
 • rozliczanie kaucji

VII. Utrzymanie techniczne lokalu

 • zakres czynności
 • reagowanie na awarie – dyżury serwisowe
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi

VIII. Skuteczny marketing lokalu

 • strategia najmu
 • plan promocji nieruchomości
 • grupy odbiorców
 • przygotowanie oferty
 • zdjęcia i treść ogłoszenia
 • home staging

IX. Zasady opodatkowania najmu i usług zarządzania najmem

 • wynagrodzenie zarządcy a podatek VAT
 • podatek dochodowy z tytułu najmu lokalu
 • najem lokalu prywatnego a działalność gospodarcza 

X. Kryteria oceny lokalu do zakupu

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie, przesunięcia terminu szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania najmem oraz prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie. Uczestnicy warsztatów poznają m.in.: podstawy prawne działalności zawodowej zarządzających najmem, obowiązki i wymogi formalne im stawiane. Zdobędą także wiedzę dotyczącą rozliczana najmu lokalu i utrzymania go w należytym stanie technicznym. Dowiedzą się ponadto, jak przygotować formalnie umowę o zarządzanie lokalem czy jego najem. Podczas szkolenia omówione zostaną także zasady opodatkowania najmu i usług związanych z zarządzaniem najmem, a także kryteria oceny lokalu do zakupu, w tym skuteczny marketing lokalu.

GRUPA DOCELOWA / PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest do zarządców nieruchomości chcących rozpocząć działalność w zakresie obsługi lokali mieszkalnych na wynajem, osób zajmujących się zarządzaniem najmem oraz tych, którzy chcą zdobyć wiedzę z tego zakresu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak wygląda zarządzanie najmem lokalu w praktyce z uwzględnieniem obowiązujących wymogów formalno-prawnych. Poza wiedzą zdobytą podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość omówienia praktycznych problemów, z jakimi spotykają się w pracy zawodowej oraz konsultacji tych problemów. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma opracowane przez wykładowcę materiały edukacyjne dotyczące tematu szkolenia.

METODY SZKOLENIOWE:

Warsztaty z wykorzystaniem case-study oraz z możliwością konsultacji.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 440 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 590 zł netto dla pozostałych uczestników.

PROMOCJA!!! Przy zgłoszeniach do 28.06.2019 r.:

  • 400 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
  • 550 zł netto dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu 1 osoby (7 godzin lekcyjnych),
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
 • serwis kawowy,
 • lunch.

Kontakt:

Joanna Wątor
[email protected]
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

Edyta Reda
[email protected]
22 512 60 51

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

*Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.