Zarządzanie najmem lokali – aspekty praktyczne dla zarządców nieruchomości

PROWADZĄCY: Maciej Kamiński 

TERMIN: 24 maja 2022

CZAS TRWANIA: 9.00 – 15.00

SZKOLENIE ONLINE

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wprowadzenie i podstawy prawne najmu lokali 
  • podstawy prawne najmu 
  • obsługa najmu – zarządzanie czy pośrednictwo?
  • kryteria wyboru lokalu pod wynajem
  • ocena efektywności ekonomicznej inwestycji
  • obowiązki związane z profesjonalną obsługą najmu
  1. Umowa o zarządzanie najmem lokali 
  • forma i treść umowy o zarządzanie 
  • istotne elementy umowy
  • terminy, zakres umowy i wyłączenia odpowiedzialności
  • obowiązki stron i dodatkowe postanowienia
  • załączniki do umowy
  • klauzule niedozwolone
  1. Umowa najmu lokalu 
  • forma i treść umowy najmu
  • istotne elementy umowy
  • terminy, zabezpieczenia i obowiązki stron
  • odpowiedzialność stron za uszkodzenia i awarie
  • zabezpieczenia (kaucja, poręczenie, gwarancja bankowa, weksel, oświadczenie o poddaniu się egzekucji)
  • załączniki do umowy
  • tryby najmu: cywilnoprawny, okazjonalny, instytucjonalny
  • obowiązek meldunkowy a najem lokalu
  • klauzule niedozwolone
  1. Weryfikacja najemców
  • wywiad i wstępna weryfikacja
  • weryfikacja zatrudnienia i dochodów
  • jakich informacji i dokumentów można wymagać od najemców?
  1. Rozliczenie najmu lokalu 
  • wstępna ocena sytuacji finansowej lokalu
  • rozliczenia mediów (składniki opłat za media, rozliczenia podzielników ciepła i kominowe dopłaty)
  • rozliczanie kaucji
  • fundusz remontowy a najem lokalu
  • rozliczenie nakładów na adaptację lokalu użytkowego
  • podatki a najem lokali (VAT, podatek dochodowy)
  1. Utrzymanie techniczne i ocena stanu technicznego 
  • źródła informacji o stanie technicznym nieruchomości (Książka Obiektu Budowlanego, przeglądy okresowe budynku)
  • weryfikacja stanu technicznego lokalu przed rozpoczęciem zarządzania
  • zużycie techniczne a zużycie użytkowe
  • rynek wtórny: luka remontowa i ocena stanu technicznego budynku
  1. Najem dla obywateli Ukrainy
  • regulacje prawne (specustawa, rozporządzenia wykonawcze) regulujące funkcjonowanie rynku nieruchomości i najmu
  • możliwość wypowiedzenia umów najmu na gruncie prawa cywilnego i zapisów umownych
  • podnajem a zawieszenie świadczenia usług hotelarskich

  *Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie, przesunięcia terminu szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

  CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu inwestowania w nieruchomości mieszkalne i lokale użytkowe przeznaczone na wynajem. Zajęcia prowadzone będą w formie praktycznej – konkretnych studiów przypadku omawianych w odniesieniu do przepisów prawa i uwarunkowań ekonomicznych. Przedstawione zostaną informacje z zakresu prawnych uwarunkowań zawierania umów najmu oraz o zarządzanie lokalem, oceny efektywności ekonomicznej inwestycji z uwzględnieniem nakładów remontowych i obciążeń kredytowych i podatkowych, oceny stanu technicznego nieruchomości z wykorzystaniem dokumentacji technicznej budynku oraz metod stosowanych m.in. przez rzeczoznawców majątkowych. Ponadto uczestnicy poznają tajniki weryfikacji formalnej i finansowej najemców oraz praktyczne informacje z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze zarządzania najem. Szkolenie obejmuje aktualne uwarunkowania związane z funkcjonowaniem najmu/podnajmu w trakcie kryzysu migracyjnego spowodowanego wojną na Ukrainie.

  GRUPA DOCELOWA / PROFIL UCZESTNIKA: Szkolenie adresowane jest do praktyków rynku nieruchomości – aktywnych inwestorów, zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami chcących rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu inwestowania i zarządzania najmem lokali mieszkalnych i użytkowych poprzez zastosowanie praktycznych narzędzi.

  KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak wygląda proces inwestowania w lokale i zarządzanie najmem lokali z uwzględnieniem obowiązujących wymogów formalno-prawnych. Poznają praktyczne metody i narzędzia oceny efektywności ekonomicznej inwestycji, ekonomiki nieruchomości oraz oceny stanu technicznego nieruchomości. Uzyskają wskazówki dot. przygotowania niezbędnych dokumentów i procedur do zarządzania najmem oraz otrzymają kompendium wiedzy pozwalającej skutecznie przygotować firmę do zarządzania najmem.

  METODY SZKOLENIOWE: Warsztaty z wykorzystaniem case-study oraz z możliwością konsultacji.

  KOSZT UCZESTNICTWA:

  • 490 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
  • 640 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

   Cena obejmuje:

   • udział w szkoleniu 1 osoby,
   • materiały szkoleniowe,
   • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*

   Kontakt:

   Joanna Wątor
   szkolenia@medium.media.pl
   tel. 22 512 60 74
   tel. kom. 534 920 346

   Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

   Redakcja miesięcznika
   „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
   Grupa MEDIUM
   ul. Karczewska 18
   04-112 Warszawa

   *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w  ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.