Zasady prowadzenia Książki obiektu budowlanego 2020″

PROWADZĄCY: Michał Substyk

TERMIN: 16 czerwca 2020 r., 9.30-16.30

MIEJSCE: Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa, Praga-Południe PROGRAM SZKOLENIA:

I. Obowiązki wynikające z przepisów prawa:

1. ustawa Prawo budowlane,
2. obowiązki właściciela i zarządcy,
3. sankcje karne.

II. Obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:

1. rodzaje i terminy wykonywania kontroli:
a) roczne i pięcioletnie,
b) pozostałe,
2. osoby uprawnione do wykonywania kontroli.

III. Zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli:

1. zasady wykonywania kontroli elementów budowlanych,
2. zasady i zakres kontroli kominiarskiej oraz kontroli instalacji gazowej,
3. struktura i zawartość protokołu kontroli.

IV. Prowadzenie książki obiektu budowlanego

1. podstawa prawna,
2. cel prowadzenia Książki obiektu budowlanego,
3. omówienie zawartości Książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej (studium różnych przypadków):
a) wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji,
b) wpisy dotyczące wyników obowiązkowych kontroli,
c) gdzie wpisywać kontrole niewyszczególnione w KOB,
d) jak prowadzić dokumentację techniczną,
e) zasady dokumentowania w KOB robót remontowych i budowlanych,
f) dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi,
g) dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie, przesunięcia terminu szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia Książki obiektu budowlanego. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

 • podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa,
 • wpływ treści protokołu z kontroli na dokonywanie wpisów do KOB,
 • zasady wypełniania KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków,
 • zasady rejestracji dokumentacji związanej z robotami remontowymi w KOB.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do:

 • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • zarządców budynków,
 • administratorów nieruchomości,
 • właścicieli obiektów i budowli (hal, magazynów),
 • działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.,
 • pracowników urzędów – osób, które zarządzają mieniem własności publicznej.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

• Uczestnicy pod okiem eksperta krok po kroku wypełnią każdą z tabeli KOB.
• Wyjaśnione zostanie, jakie okresowe przeglądy i kontrole należy obowiązkowo wykonywać i odnotowywać w KOB w czasie użytkowania budynku.
• Przeanalizowana zostanie dokumentacja – jak poprawnie przygotowywać i gromadzić obowiązkowe druki i formularze z napraw, remontów i modernizacji, które należy obowiązkowo dołączać do KOB – omówienie konkretnych błędów popełnianych w dokumentacji.
• Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować obiekt do kontroli technicznej i dokumentacyjnej NB i jakie są najczęściej popełniane błędy podczas prowadzenia KOB.
• Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uczestnicy będą mieli szansę uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania dotyczące prowadzenia KOB.

METODY SZKOLENIOWE: wykłady z elementami zajęć warsztatowych.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 490 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 640 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

   Cena obejmuje:

   • udział w szkoleniu 1 osoby,
   • materiały szkoleniowe,
   • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
   • serwis kawowy,
   • lunch.

   Kontakt:

   Joanna Wątor
   szkolenia@medium.media.pl
   tel. 22 512 60 74
   tel. kom. 534 920 346

   Edyta Reda
   ereda@medium.media.pl
   22 512 60 51

   Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
   Grupa MEDIUM
   ul. Karczewska 18
   04-112 Warszawa

   *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.