Szkolenie: ABC Zarządu nieruchomością: zarząd własny, zlecony, powierzony, sądowy. Prawo, orzecznictwo, praktyka

Prowadzący: Eugenia Śleszyńska

Program

1. ZARZĄD WŁASNY

1.1.Istota prawa własności i jego granice
1.2.Pozycja prawna właściciela nieruchomości
1.3.Zarząd własny nieruchomością według przepisów ogólnych Kodeksu cywilnego
1.4.Zarząd nieruchomością według przepisów lex specialis, w tym  sprawowany przez jednostki organizacyjne osób prawnych
1.5.Zarząd nieruchomością wspólną przez wspólnotę mieszkaniową
1.6.Zarząd nieruchomością w warunkach współwłasności.

2. ZARZĄD ZLECONY ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCIĄ 

2.1. Pozycja prawna zarządcy nieruchomości 
2.2.Sposoby zlecania usługi zarządzania nieruchomościami. Umowa o zarządzanie nieruchomością, prawa i obowiązki stron.  Pełnomocnictwo zleceniodawcy.
2.3.Warunki przejmowania/przekazywania zarządu nieruchomością. Txryb, dokumenty, protokół, skutki przejęcia/przekazania zarządu.                                                                                                                                     
2.4.O wynagrodzeniu zarządcy nieruchomości i cenie usługi zarządzanixa nieruchomością
2.5. Odpowiedzialność zleceniobiorcy usługi zarządzania nieruchomością.
2.6. Roszczenia stron.

3.ZARZĄD POWIERZONY NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

3.1. Istota zarządu powierzonego nieruchomością wspólną w świetle  prawa i orzecznictwa Sądu Najwyższego
3.2. Umowa o zarząd powierzony. 
3.3. Prawa i obowiązki podmiotu, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną
3.4. Pełnomocnictwo w warunkach zarządu powierzonego
3.5. Procedura zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną oraz zmiany osoby zarządcy nieruchomości.
3.6. Moment i sposób rozliczeń, forma i termin rozliczeń. Roszczenia.

4. ZARZĄD SĄDOWY NIERUCHOMOŚCIĄ

4.1. Ustanawianie zarządu sądowego w warunkach współwłasności oraz wspólnoty mieszkaniowej. Treść i skutki postanowienia sądu o ustanowieniu zarządcy sądowego
4.2. Procedura objęcia zarządu sądowego nieruchomością
4.3. Kompetencje sądu wobec ustanowionego zarządu sądowego
4.4. Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości w warunkach zarządu sądowego
4.5. Pozycja zarządcy sądowego. Prawa i obowiązki. Kwestia odrębności.  Zakres odpowiedzialności zarządcy sądowego. 
4.6. Obowiązki zarządcy sądowego w sytuacji odjęcia zarządu sądowego nieruchomością.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

Grupa docelowa

  • firmy zarządzające nieruchomościami, wykonujące czynności obsługi technicznej,
  • przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych i TBS-ów oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (wspólnot mieszkaniowych)
  • właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych, w tym firmy, spółki, instytuty, uczelnie, urzędy.

Szkolenie zrealizowane: 29 września 2016 r.