Bilans wspólnoty mieszkaniowej za rok 2020 – przygotowanie do zamknięcia roku w warunkach pandemii

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska 

TERMIN: 4 grudnia 2020

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; od godz. 8.30 rejestracja)

SZKOLENIE ONLINE –> przenieś do pokoju szkoleniowego

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

8:30-9:00 logowanie i rejestracja na szkolenie

9:00 rozpoczęcie szkolenia

10:50-11:00 przerwa

11:00-12:30 kontynuacja szkolenia

12:30-12:40 przerwa

12:40-13:30 kontynuacja szkolenia

13:30-14:00 pytania Uczestników i zakończenie szkolenia

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Standardy obsługi księgowej przez firmę usługową. Podstawa prawna obsługi księgowej i podatkowej według PKWIU 2015. Prawo, orzecznictwo.
 2. Rachunkowość wspólnoty, ewidencja rachunkowa i sprawozdawczość finansowa – jak jest podstawa prawna? Co to jest rachunkowość uproszczona?
 3. Przykładowa uchwała właścicieli lokali w sprawie przyjęcia zasad ewidencji rachunkowej, sprawozdawczości finansowej oraz rozrachunków wspólnoty mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo.
 4. Oprogramowanie do prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej wspólnoty.
 5. Zdarzenia i operacje gospodarcze w różnej działalności wspólnoty, dz. operacyjnej, pozostałej dz. operacyjnej, dz. finansowej. Dowody źródłowe wspólnoty mieszkaniowej. Przykłady księgowania operacji gospodarczych.
 6. Co zrobić, gdy wspólnota mieszkaniowa nie zatwierdziła sprawdzania za rok 2019? Co zrobić, jeżeli wspólnota mieszkaniowa nie ustaliła planu gospodarczego na rok 2020 oraz opłat na rok 2020? Czy można to konwalidować?
 7. Co zrobić, gdy firma usługowa rozpoczęła obsługę księgową wspólnoty, ale  nie otrzymała dokumentacji na bilans zamknięcia?
 8. Przygotowanie ewidencji rachunkowej do zamknięcia roku 2020 – krok po kroku. Obroty i salda kont ewidencji syntetycznej i ewidencji analitycznej – w toku roku oraz na moment bilansowy. Czy rozliczono koszty w czasie, jak rozliczać koszty pośrednie?
 9. Podstawa prawna sprawozdawczości finansowej wspólnoty. Sprawozdanie finansowe za rok 2020. Wzór sprawozdania – kto przyjmuje?
 10. Rachunek wyników, bilans, informacja dodatkowa. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rozliczenia wyniku finansowego.
 11. Wynik finansowy za rok obrachunkowy i warunki rozliczania wyniku finansowego, nadwyżki bilansowej netto lub straty bilansowej (prawo i orzecznictwo) z właścicielami lokali. Podstawa prawna rozliczenia nadwyżki bilansowej lub straty bilansowej z właścicielami lokali.
 12. Rozliczenie wyniku finansowego a kwestie księgowe i podatkowe. Jak, kiedy i na jakiej podstawie korygować sprawozdanie finansowe z roku poprzedniego/lat poprzednich?
 13. Rozrachunki z właścicielami według prawa i orzecznictwa.
 14. Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej a odpowiedzialność pełnomocnika podatkowego.  Odpowiedzialność według Kodeksu karnego skarbowego.
 15. Rozliczenia firmy usługowej ze wspólnotą po ustaniu usługi, a obowiązki firmy usługowej. Odpowiedzialność cywilna i karna.

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu szeroko pojętych rozrachunków we wspólnocie mieszkaniowej, aby rzetelnie przygotować się do zamknięcia roku i sporządzić bilans w nietypowych i trudnych warunkach pandemii. Wiedza ta jest oparta na obowiązującym prawie i orzecznictwie sądów oraz praktyce.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców nieruchomości, firm zarządzających, osób fizycznych, osób prawnych, spółdzielni mieszkaniowych, TBS, wspólnot mieszkaniowych, zainteresowanych tą tematyką, działów księgowych, a także dla wszystkich zainteresowanych osób.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zdobędą szczegółową i rzetelną wiedzę nt. przygotowania ewidencji rachunkowej za rok 2020 we wspólnotach mieszkaniowych. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie przygotowany do rozliczenia wyniku finansowego za rok 2020, opierając się na przepisach dotyczących rozrachunków we wspólnotach.

METODY SZKOLENIOWE: 

Wykład on-line w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu szkolenia.

KOSZT UCZESTNICTWA:

  • 490 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 392 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
  • 640 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 512 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

  Cena obejmuje:

   • udział w szkoleniu on-line 1 osoby,
   • materiały szkoleniowe do pobrania on-line,
   • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

  WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
  • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
  • głośniki lub słuchawki.


    Kontakt:
    Joanna Wątor
    szkolenia@medium.media.pl
    tel. 22 512 60 74 tel.
    kom. 534 920 346

    Edyta Reda
    ereda@medium.media.pl
    22 512 60 51

    Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

    Redakcja miesięcznika
    „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

    Grupa MEDIUM
    ul. Karczewska 18
    04-112 Warszawa

    *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.