Ewidencja rachunkowa wspólnoty i przygotowanie do zamknięcia roku. Co zrobić, gdy sprawozdania z lat poprzednich nie zostały zatwierdzone?

PROWADZĄCYEugenia Śleszyńska 

TERMIN:  28 listopada 2023 roku

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; rejestracja od godz. 8.00)

SZKOLENIE ONLINE

 

1. Wspólnota i jej operacje gospodarcze w ewidencji rachunkowej
1.1. Podstawa prawna prowadzenia ewidencji rachunkowej
1.2. Zasady prowadzenia księgowości i rozrachunków
1.3. Jak dostosować ewidencje i sprawozdawczość do nowych wymagań rozrachunkowych?

2. Dowody źródłowe (własne i obce) wspólnoty, według standardów ustawy o rachunkowości i innych ustaw oraz według najnowszego orzecznictwa i interpretacji

3. Przykłady księgowania operacji gospodarczych wspólnoty

4. Koszty w ewidencji rachunkowej – ustawy, orzecznictwo, interpretacje podatkowe
4.1. Koszty działalności operacyjnej, koszty pozostałej działalności operacyjnej, koszty działalności finansowej
4.2. Kalkulacja kosztów zakupu mediów lub kosztów wytworzenia

5. Przychody w ewidencji rachunkowej – ustawy, orzecznictwo, interpretacje podatkowe
5.1. Przychody działalności operacyjnej, przychody pozostałej działalności operacyjnej, przychody finansowe
5.1. Przychody z opłat od właścicieli lokali i ich specyfika
5.2. Przychody ze świadczenia usługi dostawy mediów do lokali właścicieli (czy dostosowano strukturę opłat do nowych przepisów Prawa energetycznego)
5.3. Przychody ze sprzedaży towarów i usług
5.4. Kalkulacja przychodów dla celów ustalania opłat
5.5. Zasady rozliczania przychodów z opłat za media do poziomu kosztów zakupu

6. Należności i zobowiązania w ewidencji
6.1. Przypis należności z opłat od właścicieli lokali
6.2. Należność główna i należności poboczne, odsetki za zwłokę
6.3 .Należności i zobowiązania krótko- i długoterminowe

7. Sprawozdanie finansowe i czynności poprzedzające zamknięcie roku
7.1. Podstawa prawna sprawozdawczości finansowej wspólnoty
7.2. Przygotowanie ewidencji i dowodów do zamknięcia roku, krok po kroku
7.3. Składniki sprawozdania finansowego krok po kroku. Rachunek wyników, bilans
7.4. Jak, kiedy i na jakiej podstawie korygować sprawozdanie finansowe?

8. Co zrobić, gdy sprawozdania z lat poprzednich nie zostały zatwierdzone?
8.1. Czy zarząd wspólnoty poddał pod głosowanie sprawozdania finansowe z lat poprzednich
8.2. Czy wspólnota rozliczyła wynik finansowy na działalności statutowej, nadwyżkę netto lub stratę. Czy w tej sprawie podjęto uchwałę właścicieli
8.3. Rozliczenie wyniku, a kwestie księgowe i podatkowe
8.4. Procedura i forma zatwierdzania zaległych sprawozdań finansowych

9. Odpowiedzialność zarządu wspólnoty za rachunkowość, sprawozdawczość i rozrachunki wspólnoty

METODY SZKOLENIOWE

Wykład w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

KOSZT UCZESTNICTWA

540 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
690 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu online 1 osoby,
  • materiały szkoleniowe do pobrania online,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
  • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

 

Kontakt:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 85
tel. kom. 534 920 346

Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

 

Zapraszamy również do lektury książki!

 

Redakcja miesięcznika
„Administrator i Menedżer Nieruchomości”

Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

*Grupa MEDIUM posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Grupę MEDIUM do wpisu jej do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.