Inwentaryzacja fundamentem zarządzania, kontrole okresowe i prowadzenie KOB

PROWADZĄCY: Wojciech Jan Konieczny

TERMIN: 25 maja 2022

CZAS TRWANIA: 9.00-15.00 (w tym dwie krótkie przerwy; od godz. 8.30 rejestracja)

SZKOLENIE ONLINE

 

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. INWENTARYZACJA 

  a) organizacja
  b) drabina inwentaryzacyjna
  c) równoważnia inwentaryzacyjna
  d) mapa procesów
  e) algorytm procesów
  f) inwentaryzacja naturalna
  g) inwentaryzacja fizyczna ogólna
  h) inwentaryzacja formalna ogólna
  i) inwentaryzacja nieruchomości
  j) inwentaryzacja praw
  k) ograniczone prawo rzeczowe
  l) tytuł prawny
  m) dokumentacja organizacji
  n) dokumentacja obiektowa
  o) dokumentacja eksploatacji
  p) elementy wyposażenia budynku
  q) elementy budowlane
  r) elementy infrastruktury
  s) systemy ochrony
  t) instalacje techniczne
  u) elementy techniczne
  v) komunikacja i pomieszczenia
  w) infrastruktura zewnętrzna
  x) instalacje wodociągowe
  y) drogi publiczne
  z) cele inwentaryzacji
  aa) korzyści z inwentaryzacji
  bb) program do inwentaryzacji 

  2. KONTROLE OKRESOWE 

  a) podstawy prawne
  b) prawne obowiązki zarządcy
  c) utrzymanie obiektu budowlanego
  d) system regulacji prawnych
  e) wyszczególnienie kontroli i przeglądów
  f) obiekty budowlane
  g) art. 62 prawo budowlane
  h) kategorie kontroli okresowych 
  i) rodzaje kontroli okresowych 
  j)  kontrole dla obiektów szczególnych
  k) kontrola przewodów kominowych
  l) kontrola instalacji ochrony środowiska
  m) kontrola instalacji gazowych
  n) łączenie kontroli okresowych
  o) kontrola urządzeń dźwigowych
  p) kontrola sprawności technicznej i użytkowej
  q) kontrola instalacji odgromowej 
  r) kontrola instalacji elektrycznej
  s) pomiary elektryczne
  t) kontrola kotów grzewczych
  u) kontrola efektywności energetycznej
  v) kontrola w zakresie decyzji administracyjnej
  w) usunięcie nieprawidłowości
  x) sankcje za zaniedbania 

  3. KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

  a) spis treści KOB
  b) osoba uprawniona do prowadzenia KOB
  c) dane identyfikujące obiekt budowlany
  d) dokumentacja obiektowa
  e) przykład rejestru dokumentacji
  f) dane techniczne obiektu budowlanego
  g) klasyfikacja pożarowa i wybuchowa
  h) inwentaryzacja podstawowa obiektu budowlanego
  i) charakterystyka obiektu budowlanego
  j) plan sytuacyjny obiektu budowlanego
  k) kontrole roczne (półroczne)
  l) przykład rejestru kontroli rocznych (półrocznych)
  m) kontrole okresowe 5-letnie
  n) przykład rejestru kontroli 5 letnich
  o) oceny, opinie, ekspertyzy techniczne
  p) przykład rejestru opinii i ekspertyz
  q) zawartość opinii, oceny i ekspertyzy
  r) ekspertyza zlecona przez nadzór budowlany 
  s) dokumentacja istniejącego obiektu budowlanego
  t)  przykład rejestru dokumentacji
  u) rejestr realizacji remontów w obiekcie budowlanym
  v) definicja remontu i konserwacji
  w) rodzaje remontów w obiekcie budowlanym
  x) przykład rejestru prac remontowych
  y) rejestr opracowań technicznych w zakładach pracy
  z) rejestr opracowań technicznych w obiektach zabytkowych
  aa) przykład rejestru opracowań technicznych
  bb) rejestr awarii i katastrof budowlanych
  cc) działania przy wystąpieniu katastrofy budowlanej
  dd) foto – katastrofa budowlana
  ee) zgłoszenie katastrofy budowlanej
  ff) awarie budowlane
  gg) awaria z wpisem do KOB
  hh) zakres wpisów do KOB
  ii) zmiana sposobu użytkowania krok po kroku
  jj) rejestr pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania
  kk) wyczerpanie miejsca w KOB
  ll) zniszczenie lub zagubienie KOB
  mm) prowadzenie i przetrzymywanie KOB
  nn) rejestr załączników do KOB
  oo) najczęstsze błędy w prowadzeniu KOB
  pp) najczęstsze błędy w prowadzeniu KOB
  qq) zakres kontroli okresowych
  rr) organy uprawnione do kontroli KOB 

  *Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie, przesunięcia terminu szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

   

  METODY SZKOLENIOWE: Warsztaty z wykorzystaniem case-study oraz z możliwością konsultacji.

  KOSZT UCZESTNICTWA:

  • 490 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
  • 640 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

   Cena obejmuje:

   • udział w szkoleniu 1 osoby,
   • materiały szkoleniowe,
   • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*

   Kontakt:

   Joanna Wątor
   [email protected]
   tel. 22 512 60 74
   tel. kom. 534 920 346

   Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

   Redakcja miesięcznika
   „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
   Grupa MEDIUM
   ul. Karczewska 18
   04-112 Warszawa

   *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w  ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.