„Istotne zmiany w prawie w 2019 r. Szkolenie dla zarządców nieruchomości”

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska

TERMIN: 21 lutego 2019 r., 09:30 – 15:30
MIEJSCE:  Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34, Warszawa, Praga-Południe

PROGRAM SZKOLENIA:

Część I: Istotne zmiany w rachunkowości podmiotów gospodarczych, w tym wspólnot mieszkaniowych

1. Rachunkowość firm po nowemu
2. Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych według prawa i orzecznictwa
3. Podstawa prawna sprawozdawczości finansowej podmiotów, w tym wspólnot mieszkaniowych

Część II: Istotne zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych

1. Jak wykonywać obowiązki pracodawcy po nowemu, zatrudnienie, wynagrodzenia, urlopy
2. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy wobec ZUS
3. Zasady przechowywania dokumentacji po nowemu

Część III: Istotne zmiany w Ordynacji podatkowej a ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

1. Prawa i obowiązki podatnika – po nowemu
2. Na czym polegają mechanizmy przeciwdziałania nielegalnej optymalizacji podatkowej? Kto ma obowiązek informowania organów o schematach podatkowych stosowanych przez klientów?
3. Obowiązki organizacyjne firmy świadczącej usługę wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy

Część IV: Istotne zmiany w rygorach Kodeksu karnego skarbowego

1. Kary grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe
2. Czy naruszenie przepisów VAT jest przestępstwem skarbowym?

Część V: Istotne zmiany w przepisach ustawy VAT (na przykładzie wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i TBS)

1. Nowe obowiązki podatników
2. Zmiany w rejestracji, zmiany w uldze za złe długi i inne
3. Czy obowiązki z ustawy VAT obejmują także wspólnoty?

Część VI: Istotne zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (na przykładzie wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i TBS)

1. Przychody podatkowe i koszty uzyskania przychodów po nowemu
2. Rozliczanie dochodu podatkowego i straty podatkowej po nowemu

Część VII: Skutki nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

1. Aspekty formalne i prawne przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
2. Kto poniesie skutki ww. przekształcenia i jakie?

Część VIII: Nowe przepisy o zarządzie sukcesyjnym

1. Kto może być zarządcą sukcesyjnym?
2. Zarząd sukcesyjny a prawo spadkowe

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie lub aktualizacja wiedzy dotyczącej zmian w prawie, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. (zmiany w rachunkowości, ustawie o VAT, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na przykładzie wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i TBS, a także skutki nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, nowe przepisy o zarządzie sukcesyjnym, zmianach w rygorach Kodeksu karnego skarbowego, w Ordynacji podatkowej, w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych). W sposób szczególny zostanie skomentowana nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do różnych podmiotów działających na rynku nieruchomości, osób prawnych, osób fizycznych, do świadczących usługi zarządzania, zarządców nieruchomości, w tym do spółdzielni mieszkaniowych, spółek komunalnych, deweloperów, spółek TBS-ów, oraz do zarządów wspólnot mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości, urzędów gmin oraz do innych zainteresowanych tą tematyką.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnicy szkolenia zdobędą szczegółową i rzetelną wiedzę nt. zmian w prawie, które obliguje podmioty działające na rynku nieruchomości do stosowania już od dnia 1 stycznia 2019 r. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie dysponował wiedzą z zakresu aktualnych zmian przepisów prawnych, których znajomość jest niezbędna w codziennej pracy podmiotów działających na rynku nieruchomości, w tym zarządców nieruchomości. Poza wiedzą zdobytą podczas wykładu uczestnicy otrzymają opracowany przez wykładowcę autorski konspekt liczący ok. 130 stron (plik elektroniczny).

FORMA SZKOLENIA:

Wykład z możliwością zadawania pytań i dyskusji nt. wybranych problemów z zakresu tematyki szkolenia.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:

  • 400 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
  • 550 zł netto dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu 1 osoby (6 godzin lekcyjnych),
  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*,
  • serwis kawowy,
  • lunch.

Kontakt:

Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. 22 512 60 74
tel. kom. 534 920 346

Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

*Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.