Koszty zarządu nieruchomością wspólną – prawo, orzecznictwo, komentarze

PROWADZĄCYEugenia Śleszyńska 

TERMIN: 14 października 2022

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; od godz. 8.30 rejestracja)

SZKOLENIE ONLINE

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa – specyfika działania. Prawo, orzecznictwo SN, komentarze

 • Operacje gospodarcze w granicach zdolności prawnej wspólnoty
 • Czy zarząd wspólnoty może być stroną umów, przekraczając granice zdolności prawnej wspólnoty, czy takie umowy mogą być skuteczne?
 • Czy koszty utrzymania nieruchomości sąsiedniej mogą być kosztami zarządu nieruchomością wspólną?
 • Czy zarząd wspólnoty może dokonać sprzedaży części nieruchomości wspólnej?
 • Czy wspólnota może pokrywać wydatki właściciela, np. podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia lokali?

2. Rodzaje kosztów w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka

 • Koszty działalności operacyjnej, koszty pozostałej działalności operacyjnej, koszty działalności finansowej
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólna według art. 14 u.w.l.
 • Koszty zarządu podlegające refakturowaniu lub zwrocie kosztów

3. Metodyka kalkulacji i planowania kosztów

 • Kalkulacja kosztów podstawą do planu finansowego [plan gospodarczy]
 • Kalkulacja kosztów podstawą do ustalenia opłat, które pokryją te koszty
 • Kalkulacja kosztów zakupu mediów lub kosztów wytworzenia energii [kotłownia lokalna]
 • Metodyka planowania kosztów i opłat je pokrywających

4. Specyfika planowania kosztów remontów – krok po kroku, według rozporządzenia

5. Dokumentowanie kosztów i ich kontrola, zapłata faktur, aspekty księgowe

 • Dowody księgowe [faktury, rachunki] – aspekty księgowe
 • Kontrola faktury i jej opisanie – aspekty księgowe
 • Zapłata faktur i odpowiedzialność nabywcy

6. Metodyka rozliczania kosztów w uchwale zatwierdzającej zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej wspólnoty

 • Zaliczanie kosztów bezpośrednich do danego okresu obrachunkowego
 • Rozliczanie kosztów pośrednich, w tym według reguły „istotności”
 • Rozliczenia międzyokresowe
 • Metodyka rozliczania kosztów zakupu mediów

7. Rozliczenia kosztów podatkowych, KUP

 • Warunki zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych
 • Korekta KUP w trakcie roku i po roku
 • Przedawnienie wierzytelności podatnika
 • Wydatki rozliczane w czasie
 • Negatywny katalog KUP; czego nie można zaliczyć do KUP?

8. Koszty w sprawozdaniu finansowym

 • Koszty działalności. statutowej w sprawozdaniu finansowym
 • Koszty pozostałej działalności w sprawozdaniu finansowym
 • Co wspólnota rozlicza z właścicielami – koszty czy wynik finansowy?

METODY SZKOLENIOWE: 

Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

KOSZT UCZESTNICTWA

  • 490 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
  • 640 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu on-line 1 osoby,
  • materiały szkoleniowe do pobrania on-line,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
  • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
  • głośniki lub słuchawki.


   Kontakt:
   Joanna Wątor
   [email protected]
   tel. 22 512 60 74 tel.
   kom. 534 920 346

   Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

    

   Zapraszamy również do lektury książki!

    

   Redakcja miesięcznika
   „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

   Grupa MEDIUM
   ul. Karczewska 18
   04-112 Warszawa

   *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.