Metodyka obsługi technicznej obiektów budowlanych

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska 

TERMIN: 25 lutego 2021

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; od godz. 8.30 rejestracja)

SZKOLENIE ONLINE

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

8:30-9:00 logowanie i rejestracja na szkolenie

9:00 rozpoczęcie szkolenia

10:50-11:00 przerwa

11:00-12:30 kontynuacja szkolenia

12:30-12:40 przerwa

12:40-13:30 kontynuacja szkolenia

13:30-14:00 pytania Uczestników i zakończenie szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zmiany Prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów techniczno-budowlanych z autorskim komentarzem do zmian – 2020/2021.

2. Metodyka przeprowadzania przeglądów technicznych obiektów budowlanych po zmianie Prawa budowlanego [od dnia 19 września 2020 r.], ze wskazówkami autorskimi. Podstawa prawna – art. 62 pr. bud. Umowy. Wzory dokumentów.
2.1. Zakresy, normy, wzory protokołów kontroli okresowych:

 • kontrole okresowe roczne;
 • kontrole okresowe pięcioletnie;
 • kontrole okresowe obiektów wielkopowierzchniowych;
 • kontrole bezpiecznego użytkowania;
 • kontrole na zgłoszenie.

2.2. Przeglądy techniczne a kontrola PINB-ów.
2.3. Umowy – jak je zawierać? Nowe wymagania do osób uprawnionych.
2.4. Zakres zaleceń po zmianie prawa, przydatność zaleceń pokontrolnych.

3. Przeglądy techniczne klimatyzatorów i systemów ogrzewania. Podstawa prawna – ustawa o charakterystyce energetycznej.
3.1. Normy, przydatność zaleceń pokontrolnych.
3.2. Wzory według rozporządzenia.
3.3. Metodyka obsługi urządzeń według ustawy F-gazowej.

4. Uprawnienia budowlane – po zmianach. Nowe wymagania kwalifikacyjne przy eksploatacji instalacji i urządzeń budynków.

5. Bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych – po zmianach prawa, z autorskim komentarzem do zmian.

 • Czy jest możliwa zmiana sposobu użytkowania części budynku lub jego części?
 • Czy zmiana rodzaju działalności w części obiektu jest zmianą sposobu użytkowania?
 • Zasady legalizacji zmiany sposobu użytkowania.
 • Kto odpowiada z mocy prawa za stan techniczny obiektu?

6. Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych, z autorskim komentarzem do zmian prawa.
6.1. Nowe obowiązki władającego obiektem po zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
6.2. Co jest zabronione – nakazy i zakazy ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

  7. Dokumentacja techniczno-budowlana.

  8. Zasady planistyki remontów. Od zaleceń pokontrolnych do:

  • zestawienia potrzeb remontów, napraw i konserwacji;
  • planów remontów, napraw i konserwacji.

  9. Odpowiedzialność właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego – według orzecznictwa.

    *Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

     

    CEL SZKOLENIA:

    Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu obsługi technicznej obiektów budowlanych po rewolucyjnych zmianach dotyczących przeprowadzania przeglądów technicznych budynków według Prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych oraz innych ustaw i orzecznictwa sądów administracyjnych.

    Czy wiesz, jaka obowiązuje metodyka przy przeglądach technicznych? Czy wiesz, jak zawrzeć umowy z firmami usługowymi? Czy znasz przepisy o planowaniu remontów?

    KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

    Wiedza ta jest oparta na najnowszym prawie i orzecznictwie. Słuchacze zdobędą kompletną wiedzę w tym zakresie, z możliwością konsultacji w trakcie zajęć. Uczestnicy otrzymają konspekt liczący ok. 120 stron oraz wzory protokołów kontroli okresowej budynków (przeglądów technicznych).

    GRUPA DOCELOWA:

    Szkolenie przeznaczone jest dla kadr obsługi technicznej różnych podmiotów, w tym:

    • osób fizycznych,
    • osób prawnych,
    • firm,
    • spółek,
    • spółdzielni mieszkaniowych,
    • TBS,
    • uczelni,
    • urzędów gmin,
    • publicznych i niepublicznych ZOZ-ów,
    • wspólnot mieszkaniowych,
    • firm zarządzających,
    • osób zainteresowanych tą tematyką.

    METODY SZKOLENIOWE: 

    Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na czacie.

    KOSZT UCZESTNICTWA:

     • 490 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 392 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
     • 640 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 512 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

     Cena obejmuje:

      • udział w szkoleniu on-line 1 osoby,
      • materiały szkoleniowe do pobrania on-line,
      • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

     WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

     • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
     • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
     • głośniki lub słuchawki.


       Kontakt:
       Joanna Wątor
       [email protected]
       tel. 22 512 60 74 tel.
       kom. 534 920 346

       Edyta Reda
       [email protected]
       22 512 60 51

       Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

       Redakcja miesięcznika
       „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

       Grupa MEDIUM
       ul. Karczewska 18
       04-112 Warszawa

       *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.