Metodyka planowania i sprawozdawczości finansowej wspólnoty w czasie pandemii

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska 

TERMIN: 12 marca 2021

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; od godz. 8.30 rejestracja)

SZKOLENIE ONLINE

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

8:30-9:00 logowanie i rejestracja na szkolenie

9:00 rozpoczęcie szkolenia

10:50-11:00 przerwa

11:00-12:30 kontynuacja szkolenia

12:30-12:40 przerwa

12:40-13:30 kontynuacja szkolenia

13:30-14:00 pytania Uczestników i zakończenie szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zasady planowania gospodarczego w warunkach wspólnoty

1.1. Jakie wydatki zalicza się do kosztów zarządu nieruchomością wspólną?

1.2. Koszty, których nie można zaliczyć do kosztów zarządu. Jak potraktować koszt wymiany wodomierzy, ciepłomierzy, podzielników?

1.3. Kalkulowanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną

1.4. Podstawa prawna opracowania projektu planu remontów; czy wiesz, że wspólnotę obowiązują przepisy dot. planowania remontów?

1.5. Metodyka planowania remontów i elementy planu gospodarczego

1.6. Metodyka planowania dostawy mediów do lokali

2. Przygotowanie ewidencji rachunkowej do zamknięcia roku – sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2020

2.1. Podstawa prawna sprawozdawczości finansowej – jaki wzór, kto przyjmuje? Przykładowa uchwała w sprawie zasad ewidencji rachunkowej, sprawozdawczości finansowej i zasad rozrachunków z właścicielami lokali

2.2. Co zrobić z niezatwierdzonym sprawozdaniem za rok 2019 i brakiem uchwał zatwierdzających plan gospodarczy i opłaty na rok 2020? Czy można je konwalidować z uwagi na „stan wyższej konieczności”?

2.3. Elementy składowe sprawozdania finansowego; na co zwrócić uwagę

2.4. Przygotowanie i korekta sprawozdania

3. Metodyka rozliczenia wyniku finansowego za rok obrachunkowy: na działalności statutowej, na świadczeniu cywilnym – dostawy mediów do lokali, na zwrocie kosztów z tyt. podatku śmieciowego

3.1. Czy można rozliczyć wynik finansowy bez uchwały w tej sprawie?

3.2. Czy można podjąć uchwałę w sprawie przeznaczenia nadwyżki z dostawy mediów na remonty nieruchomości wspólnej?

3.3. Aspekty podatkowe przy rozliczaniu świadczenia cywilnego – dostawy mediów do lokali – rewolucyjne zmiany 2021

4. Aktywa i pasywa wspólnoty. Czy środki na rachunku bankowym wspólnoty należą do właścicieli lokali i czy mogą mieć oni roszczenia o ich podział?

5. Procedury podejmowania uchwał w okresie pandemii. Czy zarząd może podejmować decyzje bez uchwały ogółu właścicieli? Czy zarząd działa jako „kadłubowy” i jakie są tego skutki?

6. Uchwalanie planu i budżetu  na rok 2021 w warunkach pandemii – metodyka głosowania elektronicznego i za pomocą kart do głosowania. Przykłady i wskazówki metodyczne

7. Standardy rozrachunków z właścicielami: zasady, terminy zapłaty, odsetki za zwlokę – aspekty prawne i księgowe rozrachunków

8. Obowiązki zarządu wspólnoty i firmy usługowej w zakresie planistyki, sprawozdawczości i rozrachunków

   *Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

    

   METODY SZKOLENIOWE: 

   Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na czacie.

   KOSZT UCZESTNICTWA:

    • 490 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 392 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
    • 640 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 512 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

    Cena obejmuje:

     • udział w szkoleniu on-line 1 osoby,
     • materiały szkoleniowe do pobrania on-line,
     • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

    WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

    • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
    • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
    • głośniki lub słuchawki.


      Kontakt:
      Joanna Wątor
      szkolenia@medium.media.pl
      tel. 22 512 60 74 tel.
      kom. 534 920 346

      Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

      Redakcja miesięcznika
      „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

      Grupa MEDIUM
      ul. Karczewska 18
      04-112 Warszawa

      *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.