Wdrożenie nowych zasad prowadzenia KOB i dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów budowlanych

PROWADZĄCYEugenia Śleszyńska 

TERMIN: 23 listopada 2022

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; od godz. 8.00 rejestracja)

SZKOLENIE ONLINE

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Omówienie nowelizacji Prawa budowlanego, w tym przepisów obowiązujących od dnia 1 sierpnia 2022 r. oraz przepisów, które wejdą w życie od dnia: 1 stycznia 2023 r., 9 lutego 2023 r. oraz przepisów przejściowych do nowelizacji. Komentarz do zmian

  • Omówienie przepisów dot. e-budownictwa
  • Omówienie przepisów dot. prowadzenia dziennika budowy, w tym EDB
  • Omówienie przepisów dot. prowadzenia książki KOB, w tym e-KOB

2. Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych według Prawa budowlanego – po zmianach. Nowe obowiązki osób przeprowadzających kontrolę. Komentarz do zmian

  • Zakresy, normy, wzory poszczególnych protokołów kontroli okresowych:
   • kontrole okresowe roczne
   • kontrole okresowe pięcioletnie
   • kontrole okresowe obiektów wielkopowierzchniowych
   • kontrole bezpiecznego użytkowania
   • kontrole na zgłoszenie, w sytuacji naruszenia art. 5 ust. 2 pr. bud.
  • Funkcja zaleceń pokontrolnych i obowiązująca planistyka
  • Wpis kontrolującego w zakresie wyników kontroli [art. 62 ust. 1 pr. bud.] do KOB

3. Przeglądy techniczne instalacji i urządzeń

   • Przeglądy systemów ogrzewania i klimatyzatorów – według ustawy o charakterystyce energetycznej. Normy, przydatność zaleceń pokontrolnych. Wzory protokołów
   • Przeglądy instalacji i urządzeń według ustawy F-gazowej oraz obowiązki w zakresie konserwacji i badania wycieków przez służby certyfikowane

  4. Przeglądy urządzeń systemu ochrony przeciwpożarowej

   • Przeglądy i konserwacja systemu ochrony przeciwpożarowej
   • Nowe obowiązki dot. wpisu przeglądów i konserwacji ww. systemu do KOB
   • Skutki zmiany Prawa budowlanego i ustawy o ochronie przeciwpożarowej

  5. Prowadzenie KOB oraz dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów – krok po kroku

   • KOB prowadzona dla budynku i dla budowli. Jak traktować obiekty pawilonów połączone łącznikiem?
   • Jak traktować obiekty, dla których pod rządem przepisów poprzednich nie wydawano pozwolenia na użytkowanie?
   • Dokumentacja kontroli okresowych budynku – po nowemu – art. 62 pr. bud.
   • Dokumentacja przeglądów instalacji i systemu ochrony przeciwpożarowej
   • Dokumentacja urządzeń szkodliwych dla środowiska, w tym klimatyzatorów

  6. Warunki zmiany sposobu użytkowania części budynku i kontrola nielegalnych przeróbek i zmian w budynku

  7. Książka obiektu budowlanego KOB, po staremu i po nowemu. Studium przypadków – wyniki kontroli PINB-u, do stanu obecnego

   • Kto zakłada KOB i kto ją zamyka, kto dokonuje wpisów i w jakim zakresie; komu udostępnia się KOB – stan po nowemu
   • Kto jest zobowiązany do prowadzenia oraz do wpisów KOB? Czy za brak KOB może być ukarany zarządca nieruchomości?
   • Jak prowadzić KOB dla budynku, a jak KOB dla budowli? Czy dla dwóch pawilonów połączonych łącznikiem założyć jedną KOB czy też założyć dwie KOB?
   • Czy brak pozwolenia na użytkowanie uniemożliwia założenie KOB? Czy dla obiektu przerobionego samowolnie można założyć KOB?
   • Wskazówki metodyczne prowadzenia KOB
   • Kto i kiedy dokonuje wpisu do KOB i na jakiej podstawie? Kto odpowiada za prowadzenie KOB, ten, co dokonuje wpisu czy właściciel lub zarządca obiektu?

   

  METODY SZKOLENIOWE: 

  Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

  KOSZT UCZESTNICTWA

  • 490 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
  • 640 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

   Cena obejmuje:

   • udział w szkoleniu on-line 1 osoby,
   • materiały szkoleniowe do pobrania on-line,
   • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

    WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

    • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
    • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
    • głośniki lub słuchawki.

        

       Kontakt:
       Joanna Wątor
       szkolenia@medium.media.pl
       tel. 22 512 60 74 tel.
       kom. 534 920 346

       Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

       Zapraszamy również do lektury książki!

       Redakcja miesięcznika
       „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

       Grupa MEDIUM
       ul. Karczewska 18
       04-112 Warszawa

       *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.