Nowe zasady w polityce gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym – jak przygotować się do ich wdrożenia? Prawo, orzecznictwo, praktyka

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska 

TERMIN: 28 czerwca 2021

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; od godz. 8.30 rejestracja)

SZKOLENIE ONLINE

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

8:30-9:00 logowanie i rejestracja na szkolenie

9:00 rozpoczęcie szkolenia

10:50-11:00 przerwa

11:00-12:30 kontynuacja szkolenia

12:30-12:40 przerwa

12:40-13:30 kontynuacja szkolenia

13:30-14:00 pytania Uczestników i zakończenie szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nowe zadania i możliwości gminy w związku z ustawą z dnia 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Narodowy Program Mieszkaniowy
  • Rola gmin w procesie przygotowywania nowych inwestycji mieszkaniowych
  • Miejsce oraz rola spółek TBS gminnych w realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych
  • Programy osłonowe i interwencyjne według ustaw
 2. Nowy ład w polityce gospodarki zasobami gminy. Prawo, orzecznictwo, praktyka
  • Kwantyfikacja zasobu lokali mieszkalnych pod nowe zasady gospodarowania
  • Jak przygotować krok po kroku nowy program gospodarki zasobem mieszkaniowym gminy?
  • Zasady gospodarki „dużymi” lokalami mieszkalnymi. Czy najemcy ze „starych” umów najmu lokali mieszkalnych są chronieni przez prawo?
 3. Polityka czynszowa gminy po zmianie prawa. Kalkulacja kosztów utrzymania nieruchomości
 4. Nowy ład w polityce remontowej budynków
  • Kwantyfikacja obiektów gminnych a obowiązki gminy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i bezpieczeństwa pożarowego po zmianie prawa
  • Działania bieżące gminy i polityka długofalowa gmin
  • Kto ponosi odpowiedzialność za stan i użytkowanie, w tym w warunkach nielegalnych przeróbek i zmiany sposobu użytkowania w lokalach?
 5. Planistyka gminy gospodarującej budynkami. Wskazówki metodyczne
  • Bilans potrzeb remontowych gminnych budynków – czy gmina musi obowiązkowo sporządzać zestawienie potrzeb remontowych  dla poszczególnych budynków
  • Plan remontów roczny i wieloletni dla potrzeb programu gminy
  • Planowanie remontów dla poszczególnych budynków – krok po kroku. Czy gmina musi sporządzać prognozy oraz plany remontów dla poszczególnych budynków
 6. Baza wiedzy o zasobie i działania naprawcze
  • Przeglądy techniczne budynków i ich składowych, w tym instalacji i urządzeń obowiązujących według prawa budowlanego i innych ustaw. Wzory protokołów kontroli okresowych
  • Kwantyfikacja zasobu stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania budynków
  • Polityka poprawy bezpieczeństwa pożarowego podstawa do programu gospodarowania
 7. Polityka eksploatacji zasobów do wynajmu
  • Umowy a warunki użytkowania lokali mieszkalnych według przepisów
  • Obowiązki władającego, gminy, a obowiązki użytkownika lokalu. Kierunek zmiany umów
  • Czy najemca lub inny „posiadacz zależny” jest odpowiedzialny z mocy prawa za stan używanego lokalu
 8. Kontrola legalności użytkowania lokali narzędziem w rękach gminy
  • Odpowiedzialność za wykonanie zaleceń pokontrolnych, kto jest ich adresatem, w warunkach samowoli budowlanej lub nielegalnej zmianie sposobu użytkowania?
  • Czy najemca może być adresatem zaleceń pokontrolnych wydanych podczas przeglądów technicznych? Co zrobić, gdy najemca zamontował w lokalu butlę na propan butan?
  • Co zrobić, gdy najemca nielegalnie zmienił sposób użytkowania lub przeznaczenia lokalu? Co zrobić, gdy najemca prowadzi w lokalu escape room lub inne podobne? Czy znasz nowe przepisy, w tym pożarowe?
  • Jak postępować, gdy najemca zamierza wykonać w lokalu roboty budowlane, w tym przebudowy, adaptacje? Krok po kroku
 9. Nowe spojrzenie na treść umów najmu. Studium przypadków.

  *Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

   

  METODY SZKOLENIOWE: 

  Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na czacie.

  KOSZT UCZESTNICTWA:

   • 490 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 392 zł netto (+ 23% VAT) dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
   • 640 zł netto (+ 23% VAT) – 20% taniej, czyli 512 zł netto (+ 23% VAT) dla pozostałych uczestników.

   Cena obejmuje:

    • udział w szkoleniu on-line 1 osoby,
    • materiały szkoleniowe do pobrania on-line,
    • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

   WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

   • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
   • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
   • głośniki lub słuchawki.


     Kontakt:
     Joanna Wątor
     szkolenia@medium.media.pl
     tel. 22 512 60 74 tel.
     kom. 534 920 346

     Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

      

     Polecamy również NOWOŚĆ WYDAWNICZĄ

     Redakcja miesięcznika
     „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

     Grupa MEDIUM
     ul. Karczewska 18
     04-112 Warszawa

     *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.