Obowiązki wspólnoty wobec US i wobec ZUS-u

PROWADZĄCYEugenia Śleszyńska 

TERMIN: 24 października 2022

CZAS TRWANIA: 9.00-14.00 (w tym dwie krótkie przerwy; od godz. 8.00 rejestracja)

SZKOLENIE ONLINE

PROGRAM SZKOLENIA 

 1. Standardy obsługi księgowo-podatkowej przez firmę usługową w świetle prawa i orzecznictwa – po zmianie PKWiU
 2. Ewidencja rachunkowa jako księga podatkowa [art. 3 o.p.]. Jak przystosować ewidencje i sprawozdawczość finansową wspólnoty do nowych przepisów podatkowych. Obowiązki publiczno-prawne wspólnoty mieszkaniowej, w tym niemieszkalnej, garażowej
 3. Wspólnota jako podmiot zatrudniający osoby fizyczne i jej obowiązki. Omówienie zmian przepisów, w tym od 1 lipca 2022 r.
  • Obowiązki wspólnoty jako płatnika podatku PDOF
  • Obowiązki wspólnoty jako płatnika składek [składki na ubezpieczenie społeczne i składka zdrowotna] wobec ZUS
  • Czy obowiązuje obecnie mechanizm tzw. rolowania?
  • Komentarz do nowych przepisów
  • Warunki zatrudnienia przez wspólnotę obywatela z Ukrainy. Nowe przepisy i obowiązki podmiotu zatrudniającego
 4.  Przychody osiągane przez osoby fizyczne w szczególnych przypadkach działania wspólnoty. Omówienie zmian przepisów i wyjaśnień oraz interpretacji ogólnej MF
  • Skutki podatkowe i oskładkowanie wynagrodzenia członka zarządu wspólnoty, który nie jest właścicielem lokalu. Czy z taką osobą powinna być zawarta umowa i jaka?
  • Przychód z tzw. innych źródeł osiągany przez członka zarządu, który jest właścicielem lokalu. Czy podlega zaliczce na podatek PDOF? Czy podlega oskładkowaniu?
  • Przychód powstały w sytuacji umorzenia należności osobie fizycznej, w tym właścicielowi lokali. Jakie są obowiązki wspólnoty?
  • Obowiązki wspólnoty w zw. z PIT-11
 5. Czy wspólnota jako podmiot zatrudniający osobę fizyczną podlega przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych? Komentarz do przepisów, w tym do art. 13 ustawy
 6. Nowe obowiązki wspólnoty jako sprzedawcy towarów i usług
  • Obowiązki wspólnoty będącej zwykłym podatnikiem
  • Obowiązki wspólnoty będącej podatnikiem VAT czynnym
 7. Specyfika dostawy mediów do lokali właścicieli w warunkach wspólnoty lokali mieszkalnych oraz w warunkach wspólnoty samych lokali użytkowych [w tym wspólnota garażowa]. Omówienie orzecznictwa i interpretacji podatkowych
  • Dokumentowanie odsprzedaży mediów do lokali lub sprzedaży energii wytworzonej w kotłowni lokalnej do lokali lub odsprzedaży do innych wspólnot
  • Rozliczanie opłat za media po roku do poziomu faktycznych kosztów zakupu mediów
 8. Podatek dochodowy od osób prawnych i obowiązki wspólnoty, w tym w warunkach wspólnoty niemieszkalnej, garażowej. Omówienie przepisów, interpretacji podatkowych i orzecznictwa
  • Pułapki podatkowe
  • Rygory art. 25 ust. 4 u.p.d.o.p. a pozycja J zeznania podatkowego
 9. Podatki należne od wspólnoty mieszkaniowej po ustaniu jej bytu prawnego, np. po podziale nieruchomości
 10. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz za prowadzenie ewidencji podatkowych

 

METODY SZKOLENIOWE: 

Wykład  w formie prezentacji tematyki z możliwością zadawania pytań na czacie. Szkolenie odbędzie się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

KOSZT UCZESTNICTWA

 • 490 zł netto (+ 23% VAT) – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 640 zł netto (+ 23% VAT) – dla pozostałych uczestników.

  Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu on-line 1 osoby,
  • materiały szkoleniowe do pobrania on-line,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia zgodnego standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*.

   WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

   • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkość powyżej 5 Mb/s),
   • przeglądarka internetowa – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera,
   • głośniki lub słuchawki.


      Kontakt:
      Joanna Wątor
      szkolenia@medium.media.pl
      tel. 22 512 60 74 tel.
      kom. 534 920 346

      Zgłoś zainteresowanie tym szkoleniem w innym terminie

      Zapraszamy również do lektury książki!

      Redakcja miesięcznika
      „Administrator i Menedżer Nieruchomości”

      Grupa MEDIUM
      ul. Karczewska 18
      04-112 Warszawa

      *Wydawnictwo Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. – wydawca specjalistycznych czasopism: Administrator i Menedżer Nieruchomości, Ekspert Budowlany, Elektro.info, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Special Ops – posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0. Certyfikat ten potwierdza, iż Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Certyfikacja jest respektowana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i uznaje certyfikat za dokument uprawniający Wydawnictwo do wpisu go do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uzyskany przez naszą firmę certyfikat daje Uczestnikom gwarancję udziału w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez uznanych ekspertów, a także dostęp do funduszy EFS w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP.